„Na základě výstupů aktuálního měření hlasitosti bylo jednoznačně vyhodnoceno, že provozovatel FTV Prima, spol. s r.o. záměrně vkládá reklamu do tichých míst tak, aby byla oproti přerušovaným pořadům hlasitější. Stejné závěry byly přitom zjištěny taktéž v rámci předchozích monitoringů,” uvádí zpráva RRTV.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

Ačkoliv rada konstatovala, že pro diváky může reklama vložená do tichých pasáží působit rušivě, nejedná se o porušení zákona.

„Zákon pamatuje pouze na hlasitost reklamy a dalších obchodních sdělení jako takových, nikoli na hlasitost pořadů, které jsou přerušovány,” konstatovala rada, podle níž by mělo zasáhnout ministerstvo kultury a normu novelizovat.

V současné podobě totiž ztrácí smysl a RRTV nedává možnost proti tomuto „účelovému nešvaru” zasáhnout.

ČTĚTE TAKÉ
Reklamy v televizi stále řvou, protože pořady jsou tišší, stěžují si diváci

Rada opakovaně konstatovala, že byl „na programu Prima zaznamenán rozdíl mezi hlasitostí pořadu a hlasitostí reklamy činící 4,4 LU (Loudness Unit; jednotka hlasitosti, pozn. red.)”.

„V předchozích měřeních se jednalo dokonce o devět LU, což představuje skutečně výrazně hlasitější, a tím pádem velmi rušivou, reklamu,” připomněl šéf RRT Ivan Krejčí a dodal, že u ostatních provozovatelů vysílání byly rozdíly v hlasitosti pro diváky prakticky nerozpoznatelné.

Televize se závěry nesouhlasí

Televize Prima tvrzení rady považuje za nepravdivé a nepodložené, a chce se proto s analýzou důkladně seznámit.

"FTV Prima do vysílacího řetězce zařadila technické zařízení, které reguluje a vyrovnává hlasitost pořadů a reklamních sdělení tak, aby byla v souladu se zákonem a doporučením EBU (European Broadcasting Union)," zdůraznila vedoucí PR a komunikace Primy Marie Fianová.

Legislativa podle Primy navíc ukládá, aby vysílatelé respektovali celistvost pořadu, tedy například aby nerušili dramatické, a tudíž pravděpodobně častěji hlasitější scény.

"Může se proto stát, že zvuková úroveň není vyrovnaná a reklamní sdělení tak subjektivně může působit hlasitěji než předcházející a následné vysílání," poznamenala Fianová.

Současně uvedla, že televize si je z reakcí diváků vědoma, že jim hlasitá reklama vadí, a proto se jim naopak dlouhodobě snaží vycházet vstříc.