Označení využívá veřejnoprávní televize již u svého dětského kanálu Déčko, kde grafický symbol 8+ značí, že pořad je určen pro děti od osmi let. Testovací režim se uskuteční u pořadů vysílaných v hlavních časech na stanicích ČT 1, ČT 2 a ČT art. Piktogram bude graficky ve formě 15+, tedy pořad je vhodný až pro mládež od patnácti let.

Výsledky interního testování předloží vedení Radě České televize, ministerstvu kultury a Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Po vyhodnocení hodlá ČT používat značení dobrovolně, zákon jí to nenařizuje. Televize toto gesto chápe jako vstřícnost vůči rodičům.