Reidymu se objev podařil díky tomu, že se dílem Lopeho de Vegy dlouhodobě zabývá. Hru totiž rozpoznal v rukopisné kopii z toku 1631, která byla v katalogu připsána jinému autorovi.

Básník, prozaik a dramatik de Vega (1562-1635) je spjatý s takzvaným zlatým věkem španělské literatury. Neobyčejně plodný autor napsal na 1800 divadelních her, z nichž se dochovaly více než čtyři stovky.