Oblečena v typickém pánském kalhotovém kostýmu byla tentokráte doprovázena Basilejským komorním orchestrem hrajícím na dobové nástroje a čínským dirigentem Muhai Tangem. Pěvkyně zařadila známé Mozartovy operní a koncertantní árie, dále Myslivečka a Haydna, orchestr zahrál i části skladeb Vaňhala a Krause.

V áriích se mohla královna koloratury opět blýsknout úžasnou hlasovou technikou, ale navíc i procítěným výrazem, takže plně prokazovala, že její záběr je mnohem širší, než bylo známo z dosavadních koncertů a alb. Vrcholem večera byly dvě méně známé árie – Haydnova Berenice na závěr koncertu a árie Sesta z Myslivečkovy verze opery La clemenza di Tito.

Zejména novodobá premiéra Myslivečka, kterou Bartoliová zařadila na přání organizátorů a zpívala ji z not, zvedla publikum ze sedadel vroucností a neselhávající bravurní technikou. Dva mozartovské přídavky krásný večer ukončily.

Celkové hodnocení: 95 %