Letošní ročník je zaměřen na východoevropské židovství a výročí 350 let od úmrtí rabína Šacha, po kterém je pojmenovaná holešovská synagoga.

Novinkou je ukázka židovské kuchyně. Na programu je například přednáška vrchního zemského rabína Karola Efraima Sidona. Nebude chybět ani vzpomínka na spisovatele Arnošta Lustiga.