Hladina Vltavy tehdy vystoupila zhruba sedm metrů nad obvyklou úroveň. Přestože byla NK sama povodní postižena – voda pronikla kanalizací –, vytvořila krizové a poradenské středisko, které poskytovalo konzultace a organizovalo materiální pomoc ostatním.

Kromě ekonomických a kulturních škod i lidských tragédií bylo v srpnu 2002 záplavami postiženo přes 40 knihoven. Díky aktivitě lidí, pomoci dobrovolníků, firem i armády se podařilo umístit v mrazírnách téměř 140 tisíc svazků knih.

„V Neratovicích se voda převalila přes pytle s pískem a vystoupila čtyřicet centimetrů nad podlahu. Bylo postiženo třináct tisíc svazků. Šlo o fond, u něhož jsme se rozhodovali, zda se má zachraňovat, neboť šlo o neúplné řady periodik. Nakonec jsme usoudili, že poslouží k testování technologie sušení,“ vzpomíná Jiří Polišenský z odboru správy fondů NK.