Projekt komentovali členové skupiny Kamera skura slovy: "V dnešní době se sportovci stali zbožštělými hvězdami. A když organizátoři Benátského bienále vypsali jako téma Sny a střety, bylo nám jasné, že dopracujeme svůj starší nápad s Kristem jako gymnastou."

První ideou s Ježíšem byla téměř billboardová fotografie, kde v pozici Ukřižovaného visel na kruzích jeden ze členů Kamery skury. Pro výstavu na Bienále se rozhodli, že fotografii nahradí prostorovou instalací s třímetrovou sochou Krista a videoprojekcí na stěnách, která zachycuje fandící publikum.

Benátský pavilón je o něco větší, takže vše je nyní přizpůsobeno menší výstavní síni na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Kristus-sportovec tu bude viset až do 3. března. Pak putuje dál, o což se zasloužil kurátor Michal Koleček. Představí se ještě v Bratislavě, Budapešti, Opavě a pak i v Německu.

Sdružení Kamera skura založili studenti katedry výtvarné tvorby Ostravské univerzity a sami ho definují jako "neprůhlednou organizační strukturu připomínající společnost s ručením omezeným z postsametového období novodobého českého kapitalismu". K názvu je inspirovala camera obskura, přístroj nabízející obrácený obraz světa. Vše co dělají je z velké části spojené s recesí. S ní souvisí i jejich životní heslo: "Pro umění jsme ochotni i zemřít, ale jen přirozenou smrtí."