Během dvaadvaceti let se jim podařilo dát dohromady unikátní dokumentaci, která je i pro odborníky překvapivá.

Warholova rodina pocházela z východního Slovenska a byli to Rusíni, kteří svým jazykem mluvili i po emigraci do USA. Sám umělec si byl vždy tohoto původu vědom. Část rodiny zůstala v tehdejším Československu a někteří příbuzní žijí i dnes v Praze.

Autentické dokumenty

Kniha je grafikem Robertem V. Novákem upravena tak, že vypadá jako atraktivní souhrn autentických dokumentů – a těch tu je v podobě fotografií i písemných svědectví přes 1200. Většina z nich je zveřejněna úplně poprvé.

Vedle Andyho tu vystupuje jako druhá hlavní postava jeho matka Júlia a široký okruh příbuzných. Samostatnou část tvoří vzpomínky spolupracovníků z proslulé Factory a také Čechoslováků na osobní setkání s Warholem. Tím vším se tato monografie odlišuje od všech předchozích, které jen opakují už dříve známá fakta.