Doyle novelu napsal v letech 1883 až 1884. Nikdy se ale nedočkala vydání, protože pošta ztratila originální rukopis, který poslal vydavateli. Spisovatel novelu rekonstruoval podle svých vzpomínek a v pozdějších letech upravil, nikdy ji ale znovu k vydání nenabídl.
„Můj šok z jejího zmizení by byl ničím v porovnání s hrůzou, kdyby se najednou znovu objevila – vytištěná,“ uvedl jednou v žertu Doyle.

Rukopis, sestávající ze čtyř sešitů, byl od roku 2007 majetkem Britské knihovny. Ta se souhlasem Doyleových dědiců připravila novelu k vydání. Správce nadace, která se stará o Doyleovu pozůstalost, označil dílo za „jedinečný pohled do myšlení a často empatických názorů“ známého autora.

Arthur Ignatius Conan Doyle se narodil v roce 1859 v Edinburghu. Původním povoláním lékař se ale proslavil jako spisovatel, a to zejména detektivními příběhy s hlavní postavou Sherlockem Holmesem.

Jeho tvorba zahrnuje kromě detektivek i historické a fantastické povídky a romány, dramata, poezii i literaturu faktu.

Působil mimo jiné jako válečný zpravodaj, kandidoval do parlamentu, zasazoval se o dodržování spravedlnosti v případech protiprávně odsouzených, hájil zájmy Velké Británie ve válečných konfliktech. Věnoval se rovněž sportu. Byl jedním z prvních automobilistů ve Velké Británii, propagoval také začínající lyžování.