Zdeněk Sýkora se narodil v roce 1920 v Lounech. Vystudoval výtvarnou výchovu, deskriptivní geometrii a modelování na Pedagogické fakultě Univerzity KarlovyPraze, kde poté působil jako pedagog až do roku 1980.

Pohled na jeho abstraktní nástěnnou malbu Zdeňka Sýkory ve foyer bodovy letového provozu v Jenči u Prahy.

Pohled na abstraktní nástěnnou malbu Zdeňka Sýkory ve foyer budovy letového provozu v Jenči u Prahy.

FOTO: Petr Horník, Právo

Po počátečním experimentování se surrealismem a kubismem se od konce čtyřicátých let věnoval krajinomalbě, která zůstala jeho celoživotní láskou. Generalizací přírodních forem dospěl k abstraktnímu výrazu a od počátku 60. let maloval kompozice založené na vztazích základních geometrických tvarů.

Začátkem 70. let se elementem jeho nových obrazů stala linie. Oproti přísnému řádu, s nímž pracoval u struktur, využil při tvorbě liniových obrazů náhodnost.

Sýkora byl uznávaným průkopníkem užití počítače ve výtvarném umění, jeho obrazy struktur a linií tvoří součást kolekcí prestižních domácích i světových galerií. Vystavuje je například Centre Pompidou v Paříži, MUMOK - Stiftung Ludwig ve Vídni či Neues Museum v Norimberku.