K vidění tu jsou pohyblivé prostorové kompozice, které si sám divák může různě natočit, zavěšené barevné tyče nebo zmuchlaná a následně vylisovaná pomalovaná plátna.
Část děl byla téměř „archeologicky“ rekonstruována, o což se zasloužili dva mladí výtvarníci Jaromír Novotný a Pavel Švec.

S prostudováním umělcovy dokumentace jim pomáhala historička umění Iva Mladičová, která připravuje rozsáhlou Kotíkovu monografii.

Jan Kotík (zemřel v Berlíně v roce 2002) je znám především jako malíř, kompozice ve Švestkově galerii ho poprvé v Česku představují jako tvůrce objektů, obdivovatele východní filozofie i kreativního vyznavače mystiky prastarých zásad sakrální geometrie i matematiky.