„Domácnosti budou osloveny s žádostí, aby upřesnily, zda ve vztahu k povinnosti platit televizní poplatek u nich nedošlo k nějaké změně, která není zatím v databázi poplatníků evidována,“ sdělil v pátek Právu mluvčí televize Ladislav Šticha.

Oslovování proběhne ve čtyřech týdenních vlnách po zhruba 20 tisících. „Dopis je formulován jako informačně zdvořilostní výzva. Domácnosti mohou reagovat tak, že dotazník odešlou zpět či jeho vyplněním na internetových stránkách. Není tedy nutné nikam telefonovat. Informace získané od domácností slouží k zpřesnění databáze a k získání nových poplatníků, kteří dosud evidováni nebyli,“ vysvětlil Šticha.

Od roku 2007 jde o již čtvrtou akci ve spolupráci s energetickými společnostmi. Česká televize se podle Štichy obvykle setkává s těmito reakcemi: a) je osloven evidovaný poplatník, který nenahlásil změnu adresy, jména, nebo který zemřel, b) oslovený nemá televizní přijímač, případně je od platby osvobozen nebo je neplatná evidence energetiky, c) oslovený se přihlásí jako nový poplatník.

„Ti, kteří nezašlou odpověď, budou znovu vyzváni, aby splnili svoji povinnost vyplývající ze zákona,“ dodal mluvčí České televize.