Výstava nazvaná Hirošima – Nagasaki 1945 – 1956 je spojena se vzdělávacím programem pro studenty.

"Výstava ukáže svět, v jakém nechceme žít. Volně tak navazuje na téma letošní konference Forum 2000 Svět, ve kterém chceme žít. Výstava připomene nejen 65. výročí svržení atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki ve dnech 6. a 9. srpna 1945, ale také nedávný podpis smlouvy o omezení jaderného arzenálu mezi USA a Ruskou federací v Praze dne 8. dubna 2010,“ říká ředitel Nadace Forum 2000 Oldřich Černý.

Panely s černobílými fotografiemi a vysvětlujícími texty rozebírají jednotlivé dopady výbuchu na města a jejich obyvatele. Zachycují utrpení obětí zasažených výbuchem, vysokým žárem a radioaktivním zářením i snahu lékařských a záchranářských týmů pomáhat a následnou postupnou obnovu měst.

Na Hirošimu, která byla důležitým vojenským a průmyslovým městem, byla svržena atomová bomba Little Boy 6. srpna 1945. Ihned zemřelo asi 80 000 lidí a další tisíce postupně na následky. Zničeno bylo asi 60 000 budov.

Nedlouho potom byla svržena bomba Fat Man na Nagasaki. Původně měla být svržena na Kokuru, ale cíl se změnil kvůli špatnému počasí. V Nagasaki zemřelo asi 40 000 lidí okamžitě a přes 20 000 na následky ozáření.