Léta 1300–1500 autor vidí jako bouřlivé období, kdy se Evropa musela vyrovnávat s nejrůznějšími dramatickými okamžiky. Vznikla masová epidemie moru, kdy zemřela téměř polovina populace, nastalo papežské schizma, husité se odtrhli od katolictví a jejich vzpouru nepotlačily ani četné zahraniční intervence křižáků.

Byla to ale i doba prvního rozkvětu hudební polyfonie a literatury v národních jazycích, zrodu renesanční architektury a umění, rozvoje bankovnictví i mezinárodního obchodu a prvních odvážných zámořských objevů. Denis Hay to vše líčí jako jedno velké dobrodružství lidského umu i vášně. Velkou pozornost věnuje autor Českému království a speciálně osobě císaře Karla IV. a Jana Husa.

Celkové hodnocení: 80%