Potomci politických vězňů byli označováni za děti kriminálníků a nepřátel státu. Vyrůstali bez jednoho nebo obou rodičů, často u příbuzných nebo v ústavech. Komunistickému státu ale nestačilo potrestat je jen v dětství, navíc měli celý život zakázaný přístup k vyššímu vzdělání.

Cyklus vznikl díky spolupráci produkční společnosti Sunfilms, České televize a FAMU. Mladí filmaři z FAMU natočili celkem sedm dílů. Každý z nich vypráví jiným autorským způsobem.

Dokumenty budou odvysílány letos na podzim ve večerních časech na ČT2. V plánu je také vydání DVD (termín producent zatím nezná) a v průběhu času by se filmy měly objevit na internetu.

Lidé rádi zapomínají

Jako první ukázka seriálu byl představen snímek Jeden život Ivy Jestřábové. Sleduje dceru intelektuála a redaktora nakladatelství Vyšehrad Rudolfa Voříška, který byl odsouzen na jedenáct let za vlastizradu a umřel ve vězení na leukémii.

Film zachycuje vyprávění paní Voříškové a jejich příbuzných a upozorňuje mimo jiné na nepoučitelnost některých lidí, u kterých i po letech útlaku přetrvává komunistické myšlení a ochota rychle zapomínat na fakta.

V dokumentu ale výrazně chybí vylíčení situace v lágrech 50. let, která není mladší generaci známa, a dále autentické dobové dokumenty, ať už formou fotografií či filmových záběrů. Není tu ani žádná informace o vinících, pokus o položení otázek vysokým komunistickým funkcionářům, soudcům či bachařům. Vyprávění jedné osoby je zdlouhavé, zabíhá do bezvýznamného rodinného povídání a nevyvolává atmosféru strachu, který za totality a zejména v 50. letech panoval.