Mrožek u nás patřil před listopadem 1989 k zakazovaným autorům, protože v roce 1963 opustil z politických důvodů vlast a žil postupně v Itálii, Francii a Mexiku.

Emigrantem v pravém slova smyslu se stal až o pět let později, a to proto, že 21. srpna 1968 veřejně protestoval proti vojenské okupaci Československa.

Ve Francii, kde tehdy pobýval, získal politický azyl a v roce 1978 i francouzské občanství. Do rodného Polska se vrátil roku 1996 a od té doby žije trvale v Krakově. Patří k evropským dramatikům, kteří mají světové renomé.

Od 50. let psal Mrožek prózy a dramata, jimiž navazoval na poetiku absurdního divadla. Aktovky Kouzelná noc a Na širém moři vznikly ještě před jeho emigrací. Dva obchodní cestující v hotýlku i tři trosečníci – džentlmeni na širém moři se dostanou do nečekaných situací plných tajuplných zvratů a humoru, které prověří jejich charaktery.

V režii Juraje Deáka vytvoří postavy dvou džentlmenů Otakar Brousek ml. a Václav Svoboda, dále hrají Zuzana Vejvodová a Pavel Nečas.