My jsme třeba chodili v říjnový čas dopoledne na bramborové brigády, nalovili v brázdách vyjevené hraboše a pak je večer pouštěli po navoskovaných parketách maloměstské sokolovny do tónů blues (to byl, pokud si dobře pamatuji, vedle mazurky první vyučovaný tanec).

Rozmýšlel jsem, zda dám chlapci otcovské poučení o konverzaci, neboť budoucí mužové s ochmýřeným retem jeví se proti biologicky hotovým ženám jako telata.

Partnerka by měla být ta shovívavá a mateřsky naslouchavá - vyhledal jsem si to v knize Taneční do kapsy (J. Pavlík, 1962): Při konverzaci je taktní dívka partnerovi nápomocna a nebrzdí jeho snahu o rozhovor pouhým "hm", "ano", "ne".

Zatímco v mládí mých rodičů byla vrcholem švandy hláška typu: Slečno, já se potím jako dveře od chlíva, potíte se taky tak?, čím může dnešní chlapíček v průběhu tak zásadní iniciace oslovit (a ohromit) svůj protějšek?

Hloubavý, průsvitný, do filosofie zahleděný synek může svou Dulcineu upoutat třeba takovýmto otevřením partie: Taky si myslíš, že má starouš Patočka pravdu, když říká: "Zdá se, že Heidegger učinil svou ontologii existence analytikou příliš formální; praxe je sice původní forma jasnosti, ale nikde nepřichází úvaha o tom, že původní praxe musí zásadně být činnost tělesného subjektu, že tedy tělesnost musí mít svůj ontologický statut, který nemůže být identický s nacházením těla jako přítomného zde a nyní...?"

Fatální hrobkař, milovník černě, dekadentní relativista zase vykrade Camuse a vybranou děvu zaskočí slovy: Hele, lidi si porád myslí, že k sebevraždě má člověk důvod. Ale je docela možné, že k ní má důvody dva! No a salámista, znuděný odečitatel času jen prohodí: Tý voe, to je pruda, todlecto tanyny... ! Žádné poučení, lotrovská holoto, sami se domluvte! Nebo - co to zkusit kalambůrem?

ja.kub.cz/kalambur.htm

Kalambůr je sousloví či věta, která má několik významů - ty se buď neliší ve výslovnosti, nebo se liší přízvukem a rytmem vyslovení. Sbírka kalambůrů Jakuba Těšínského je úctyhodná.

Jednoznačným vítězem je věta: Jedli-nahoře-bezholí. Ta má celkem 47 variant.

Od Jedli nahoře bez, holí (konzumovali spoře odění a nezarostlí),

Jedli na hoře bez, holí (aby zahnali smutek, tak konzumovali bezinky, a nebyli zarostlí), přes

Jedl i na hoře bez holí (na kopci konzumoval bezinky tyčkou),

Jedl-li na hoře bez, holí (pokud jedl bezinky kvůli smutku, tak musí holit) až po

Jed-li na hoře, bez holý (pokud je jed dobrý na smutek, pak jsou bezinky holé). Že bych se sám přihlásil do tanečních pro starší a pokročilé a zkusil rozpumpovat konverzaci variováním věty: Jelito zkamení ?