Co je podle vás příčinou kampaně proti vaší osobě? Pokud vím, není to poprvé.

Jsem přesvědčen, že příčinou není averze vůči osobě, ale postavení v divadle, které jsem zastával deset let, a v neposlední řadě to, že jsem vážně aspiroval na místo ředitele Státní opery Praha. Není přece náhoda, že právě teď se řada anonymních žen rozpomene na nějaké „ponižující situace“, do nichž jsem je měl přivést před deseti lety.

Když kampaň začala, řekl mi ředitel festivalu Janáčkův máj Jaromír Javůrek, že už před pěti lety, kdy vznikl první pokus směřující k mému odstranění, mu nabídl dirigent Paolo Gatto, že zařídí, aby se pan Javůrek stal ředitelem NDM, pokud ho následně jmenuje šéfem opery. Partnerkou pana Gatta je sólistka Eva Dřízgová Jirušová, která je jednou z nejviditelnějších postav protigolatovské kampaně. Takže Qui bono? neboli Komu je to ku prospěchu?

Na začátku kampaně stálo obvinění z vaší agresivity a vulgarity vůči umělcům. Za agresivitu jste se souboru omluvil. Ale z historie známe řady režisérů, kteří dosahovali skvělých výsledků i za cenu napjaté atmosféry.

Odpovím závěrem dopisu, který tisku a publiku napsal loňský nositel Ceny Thálie, italský tenorista Gianluca Zampieri: „Pořád mi budou znít v srdci tvrdé, občas i vulgární výrazy, s nimiž se na mě během zkoušek obracel pan Golat, tak jako spousta jiných velkých režisérů. Tyto výrazy, které někdo jen z proradnosti a zlé vůle může brát osobně, mi v posledních ani ne pěti letech přinesly jednu Libušku, cenu festivalu Opera 2007, a Thálii.“

Poté, co nevyšel pokus odstranit vás za vaši vulgaritu, jste byl obviněn z natočení pornokazety za účasti dítěte. Celou záležitost šetří policie. Můžete se k tomu vyjádřit?

Považuji policejní šetření za součást kampaně. Jde o soukromou nahrávku, která byla ukradena a poskytnuta ke zveřejnění, bez vědomí a souhlasu zobrazených osob. K porušení zákona tedy došlo jejím zveřejněním, nikoli natočením. Nebyla určena ke zveřejnění, natož ke komerci, a nejde o žádnou pornokazetu, i když jsou zachyceny intimnosti.

Malé dítě se tam sice na krátký okamžik objeví, ale v jeho přítomnosti se neodehrává nic nepřístojného, pouze přijde k matce na posteli a přitulí se. Nahrávka je stará deset let a není náhoda, že je použitá právě teď. Nehodlám se k ní dále vyjadřovat, jde o nahrávku ryze intimní a osobní povahy a její přetřásání v médiích představuje nehorázný zásah do soukromí, na který bude reagováno žalobou na ochranu osobnosti.

Kampaň se odehrává v době, kdy divadlo bilancuje deset let pod vaším vedením. Zvláště opera, kterou jste vedl od roku 1992, se stala nejpozoruhodnějším operním domem v ČR. Jak vnímají výjimečnou kvalitu NDM diváci, respektive radní?

Radní to ukázali skutkem mého odvolání, byť podle náměstka Pospíšila se dva členové rady zdrželi hlasování. Diváci svůj názor projevují pravidelně na našich představeních. Jezdí k nám často i z velké dálky a jsem rád, že většina je na naše divadlo hrdá.

Výjimečné je i dětské Operní studio NDM, které uvedlo řadu vynikajících premiér. V tisku se ale vaše práce s dětmi stala zbraní obrácenou proti vám. Co je pravdy na vašich nedovolených kontaktech s dívkami?

V mediální kampani se objevují anonymní historky, které jsou smyšlené. Podnikám se svým právníkem kroky, aby nebylo možné beztrestně v médiích takto ostouzet kohokoli, nejen mě. Ostatně všem režijním zkouškám s dětmi ze studia byli přítomni dirigenti.

Objevily se ale i výtky týkající se zájezdu s inscenací Tosky do Švýcarska v roce 1999.

Předpokládám, že jde o fámy šířené paní Živockou, vedoucí Operního studia, jednou z aktivistek kampaně. Podle ní se jí svěřily některé sboristky s tím, že jsem jim měl nabízet tykání s přípitkem a polibkem. Nepovažuju za pravděpodobné, že by se po deseti letech přišly sboristky s něčím svěřovat, navíc právě paní Živocké, která nebyla mezi nimi příliš oblíbená. Jsem přesvědčen, že je to výmysl. Já si nic takového nevybavuju.

Byl jste odvolán na základě auditu, jehož průběh a výsledky nebyly zveřejněny.

Těžko se vyjádřit k obsahu takzvaného auditu, který nejenže nebyl zveřejněn, ale dokonce jsem nebyl s jeho obsahem seznámen. K jeho způsobu vedení i výsledkům by se mělo vyjádřit především vedení města Ostravy. A samozřejmě očekávám zveřejnění plného znění jeho závěrů.

Co budete nyní dělat?

Čekají mě v zahraničí režie Trubadúra, komorní verze Příhod lišky Bystroušky, Borise Godunova, jehož původně italský partner zamýšlel uvést v koprodukci s NDM, budu také členem poroty mezinárodní soutěže mladých operních zpěváků v Itálii.