Petr Zuska odpověděl na výzvu uměleckého šéfa jedné z nejznámějších moravských kapel Jiřího Pavlici a vytvořil zcela jedinečnou choreografii na osm písní.

Zuska se vyznal z obdivu k cimbálové muzice: „Muziku kapely Hradišťan mám velmi rád, nejen z čistě folklórního hlediska, ale i v rámci přesahu do středověkých duchovních chorálů či renesančních balad. Je to hudba, která sahá do srdce."

Jiří Pavlica již dříve prohlásil, že se celou hudební kariéru zabývá stavěním mostů mezi zdánlivě nespojitelným.

Večer doplní další Zuskovy choreografie, ve kterých zatančí přední sólisté baletu Národního divadla Nikola Márová, Ivana Mikešová, Edita Raušerová, Alexandre Katsapov či Viktor Konvalinka.

Zuska již zpracoval hudbu Spirituál kvintetu i Čechomoru

Není to poprvé, kdy se Petr Zuska obrátil k folklórní inspiraci. Ještě pro Šmokův Pražský komorní balet vytvořil Šibeničky na hudbu Spirituál kvintetu a pro naši první scénu Zpěvy země na hudbu Čechomoru.

Představení Ej lásko... ukazuje na zájem diváků o tento druh tvorby, kdy se životaschopnost folklóru jakožto inspiračního zdroje probouzí k novému životu, přičemž jeho podstata zůstává. Národní divadlo tímto večerem vychází vstříc divákům v době, jež objevuje emocionální hloubku i kořeny lidstva v etno music.

Slunovrat bude ve Stavovském divadle 25. června 

A právě z folklórních zdrojů se Hradišťan, hudební těleso s vysokou úrovní, napájí především. Jiří Pavlica, houslista a hudební skladatel, je primášem a uměleckým vedoucím od roku 1978. Od té doby vzrostly nároky na muzikanty a dramaturgie si všímá lidového umění v širším kontextu.

Prosazuje se autorská tvorba, která zcela převládá v hudebně-tanečních projektech (O Slunovratu, O člověku). V nich Jiří Pavlica spolupracoval s choreografkou Ladislavou Košíkovou. Projekt O Slunovratu lze shlédnout ve Stavovském divadle ve čtvrtek 25. června.