Vedle českých skladatelů budou uvedena díla autorů z Německa, Lucemburska, Nizozemska, Velké Británie a Irska. Soubor Ensemble Modern vystoupí 19. 3. v Rudolfinu a zahraje mj. díla svého dirigenta Matthiase Pintschera, dále Wolfganga Rihma a našeho Miroslava Srnky.

Kromě pražských orchestrů (ČF, Pražská komorní filharmonie aj.) přijedou i některé mimopražské. Špičky soudobé hudby zastoupí kupř. díla Petera Maxwella Daviese, Harrisona Birthwisthlea či Karla Husy. Kuriozitou bude koncertní uvedení tří oper (od Jaroslava Krčka, George Benjamina a Michala Košuta), celkem zazní 18 děl ve světové premiéře a 32 v české premiéře.