Spisovatelka se označení "antifeminismus" důrazně brání slovy, že píše o „lidech jako takových“ a že pro svůj příští román jistě vymyslí mužskou hlavní postavu. 

Naivní styl autorky vylučuje jakékoli překvapení. Určité kouzlo se však skrývá v jejím zaujetí jazykem, který v románu Ti nejlepší z nás (překlad Jarka Vrbová) představuje základní prostředek pro charakterizaci postav i prostředí. Právě pomocí jazykových prostředků je ironizovaná pseudointelektuální atmosféra univerzity, kde se v kantýně při polévce užívají výrazy, jimž by nikdo mimo kampus nerozuměl.

Kritika poměrů na celé univerzitě v Oslu

Uriová skrze katedru futuristické lingvistiky kritizuje poměry na celé univerzitě v Oslu. Snaží se čtenáři vsugerovat, že zde u akademiček záleží především na vzhledu a konexích. Odbornost není tolik důležitá. Dostáváme se tak k jednomu z největších klišé postmoderní literatury.

:. Helen Uriová: Ti nejlepší z nás    Foto: Archiv nakladatelství

Hrdinka díky svým schopnostem překoná podvědomě zakotvenou představu ženy coby sexuálního objektu a případná role hračky zbude na muže. Nabízí se metafora včelích úlů a královen. Metafora souboje trubců se zdánlivě dokonalou protivnicí, jež však pod povrchem skrývá věčnou samotu a množství úchylek.

Nejvýraznější postava románu Edith Rinkelová o sobě ví, že není jako ostatní. V padesáti letech patří mezi špičku v oboru a navenek představuje ideál chladné a vysoce inteligentní femme fatale. Stále přitahuje pozornost. Je objektem erotických snů všech mužů v okolí. Může si z nich vybírat ty nejlepší exempláře, což vytváří paralelu se zálibou v entomologii (věda zkoumající hmyz).

Nekomplikované příběhy o lásce a frustracích

Proti Edith stojí její dva mladí podřízení - pohledný vědec Pal Bentzen a Nanna Klevelová, která má zvláštní kouzlo nejen pro naivního Pala. Hlavní roli zde hraje tajemný projekt, ověnčený příslibem slávy a bohatství. Zvítězit však nemohou všichni.

Dalo by se říci, že autorka píše tak, jak to mají rádi především skrytí milovníci červené knihovny. Nekomplikované příběhy o lásce, frustracích a složitých mezilidských vztazích staví do popředí kulisy, která vytváří dojem intelektuálna.
Exkurz do světa akademiků mohutně koření sexem.

Chytlavé pozadí, dávka osudovosti, vnitřní dilemata jinak černobílých postav. Čtenář se neunaví a ještě se dozví leccos zajímavého. Křiklavý přebal desek celkový náboj románů jen potvrzuje.

 

Helene Uriová: Ti nejlepší z nás
Knižní klub, 368 stran, 299 Kč