Po desetiletích je to první větší výstava věnovaná jednomu z fenoménů našich dějin 20. století – československým legiím v Rusku.

Vedle dobových dokumentů a fotografií na výstavě nalezneme unikátní soubor vojenských vyznamenání, která příslušníci čs. vojska v Rusku obdrželi od osmi států, což je samo o sobě mimořádným počinem.

Důkaz o předání ruského zlatého pokladu Sovětům

Výstavu doplňuje množství trojrozměrných exponátů – zbraně, stejnokroje, hudební nástroje. Návštěvník se nejen seznámí s historií legií, ale i s každodenním životem legionářů. K pozoruhodným dokumentům mimo jiné patří zpráva velitele 10. čs. střeleckého pluku podplukovníka Číly o předání ruského zlatého pokladu sovětské straně 1. března 1920 v Irkutsku.

Vyvrací legendu, která žije dodnes, že legionáři se zmocnili pokladu, a dokonce po návratu z něj financovali vybudování Legiobanky. Legionáři, ekonomicky soběstační, nic podobného nepotřebovali.

Československé legie v Rusku 1914–1920 ve fotografiích a dokumentech z českých a ruských vojenských archivů
Tereziánské křídlo Starého královského paláce Pražského hradu, do 18. ledna 2009