Konferenci pořádají Institut für Textkritik z Heidelbergu a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR z Prahy ve spolupráci se Zipp – česko-německými kulturními projekty, iniciativou německé Spolkové kulturní nadace.

Účastní se jí několik desítek historiků, literárních vědců i pamětníků především z Německa a České republiky. Své příspěvky přednesou účastníci původní konference z roku 1963 novinář Alexej Kusák a literární vědec Kurt Krolop, dále historik Anson Rabinbach (Princeton), literární vědec Michael Rohrwasser (Vídeň), Klaus Theweleit (Freiburg im Breisgau), vydavatelé historicko-kritické edice Kafkových spisů Roland Reuß a Peter Staengle z Heidelbergu, ředitel Ústavu pro soudobé dějiny Oldřich Tůma a další. Zaměří se na vztah Franze Kafky k moci a autoritářským režimům.

Organizátor konference Roland Reuß z Heidelbergu říká: „Zajímá nás, zda a jak spolu souvisí rozdílný pohled politiků, historiků, filosofů a filologů.

Posloužil Kafka, „největší odborník moci“ (Elias Canetti), skutečně jako krystalizační bod hnutí, které se postavilo proti autoritativnímu režimu? A pokud ano, jaké konkrétní důsledky měl tento vztah? Do jaké míry se Kafkovy texty samy o sobě bouří proti represím? A podržel si jeho rozbor mocenských poměrů svou platnost i po zhroucení totalitního systému? Existuje něco jako gramatika moci, proti níž píše Kafkovo dílo?“

Program a další informace: www.textkritik.de/liblice/indexcz.htm.