Filmová diskuse zahájí sezónu cenzurovaných snímků, jež ilustruje tvorbu těchto tří režisérů, promítat se budou Menzelovi Skřivánci na niti, Wajdův Člověk z mramoru a Na miskách vah Istvána Szabóa. Přehlídku doplní i další výjimečná díla, jež se svého času významně potýkala s cenzurou, přičemž českou tvorbu reprezentuje film Smuteční slavnost Zdeňka Sirového z roku 1969, který po svém dokončení putoval do trezoru.

Vyvrcholením bude slavnostní londýnská premiéra filmu Obsluhoval jsem anglického krále, kterou Jiří Menzel osobně uvede a která zahájí distribuci filmu ve Velké Británii.

Všechny tyto aktivity jsou součástí londýnského festivalu Všechna moc imaginaci!, který probíhá od 11. 4. do 10. 6. 2008 a který zkoumá kulturu, politiku a myšlenky roku 1968 a jejich odkaz ve filmu, výtvarném umění, literatuře, hudbě a politickém aktivismu. V rámci téměř 200 akcí připravených nejvýznamnějšími kulturními londýnskými institucemi festival připomíná kreativní náboj roku 1968 v kontextu dnešní doby.