Podle soudního verdiktu nese nemocnice odpovědnost za to, že se z mladíka stal po operaci invalida, který se o sebe sám nepostará. Nemocnice odpovědnost od počátku odmítá a její právník se chce proti rozsudku odvolat.

Mladík se na jaře 1999 podrobil operaci nosní přepážky. Krátce po probuzení z narkózy nastaly komplikace, které skončily zástavou dechu, krevního oběhu a následným poškozením mozku.

Vyučený automechanik dnes chodí jen za pomocí jiné osoby, jeho mentální úroveň je na úrovni předškolního dítěte. "Do nemocnice přijel autem, aby mu narovnali nos, a odjel na invalidním vozíku. Jsem ráda, že jsme se po tolika letech dočkali spravedlnosti," řekla jeho matka.

"Vysouzená částka je pro nás druhořadá. Důležité je, že soud uznal odpovědnost nemocnice," dodal advokát rodiny.

Příčina poškození není známa

Ani čtyři znalecké posudky, které si soud vyžádal, nedaly přesnou odpověď na příčinu nenávratného poškození zdraví. Nejpravděpodobnější je vdechnutí krve po operaci nebo mimořádná reakce na přetrvávající působení látek, podaných při narkóze. Znalci se ale shodli na tom, že pokud by lékaři pacienta na několik hodin napojili na přístroje a nechodili ho pouze po patnácti minutách kontrolovat, riziko by bylo daleko nižší.

Nepřetržité sledování pacientů pomocí přístrojů ale není v nemocnicích po méně závažných operacích běžnou praxí. "Míra zavinění lékařů byla velice nízká. Znalecké posudky neshledaly postup, který by byl v rozporu s poznatky lékařské vědy," řekl soudce, ale dodal, že to z nemocnice nesnímá objektivní odpovědnost.

Právník nemocnice Josef Bohdan řekl, že s největší pravděpodobností podá odvolání. "K žádnému pochybení ze strany nemocnice nedošlo. K takovým mimořádným událostem dochází a bude docházet i přes dynamický vývoj v medicíně, protože každý lidský organismus je jedinečný," řekl s tím, že nelze požadovat odškodné jen proto, že k poškození zdraví došlo v konkrétní nemocnici, ale pouze za skutečné porušení právních povinností.

Nemocnice však přesto Martinákovi z vlastní vůle již dříve vyplatila odškodné ve výši 60 tisíc korun, protože lituje toho, co se stalo.