Ke zmírnění trestu v případě Ladislava Pasovského, který čelil hrozbě doživotního žaláře, se senát soudu přiklonil, neboť vraždy nespáchal zvlášť zavrženíhodným způsobem. John Pacovský má trest o dva roky nižší, neboť Krajský soud musel vzít v potaz rozhodnutí Nejvyššího soudu o tom, že John nebyl spolupachatel otcem provedených vražd Jana a Radka Sassmannových.

Obhájkyně Johna Pacovského Klára Slámová se na místě proti verdiktu odvolala. Advokát Ladislava Pacovského Tomáš Brouzek se se svým klientem nemohl o odvolání na místě poradit. Justiční stráž totiž odsouzeného musela vyvézt ze soudní síně. Ten totiž po vynesení rozsudku psychicky neunesl situaci a začal slovně napadat soudní senát. Zákonnou lhůtu pro odvolání si ponechal i státní zástupce.

Úspěšné dovolání

Případ se stal v obci Litvínovice v červenci 2003. Krajský soud v dubnu 2004 původně rozhodl o vině obou mužů a odsoudil Pacovského k doživotnímu trestu, jeho syna ke 13 letům. Oba se odvolali k Vrchnímu soudu v Praze, ten ale odvolání zamítl jako nedůvodná.

Následně Nejvyšší soud zrušil veškeré předchozí rozsudky. Dle jeho názoru nebylo mimo jiné prokázáno, že by John Pacovský střílel z jedné ze dvou vražedných zbraní. Podle dostupných informací to bylo poprvé, co Nejvyšší soud vyhověl dovolání doživotně odsouzeného. Proces se tak vrátil ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích. [celá zpráva]

Zvrat v projednávání případu nepřineslo čtvrteční jednání Krajského soudu, kde Ladislav Pacovský prohlásil, že jeho syn John nemá s vraždami nic společného a že i Haralda Kampfera zavraždil on.  Toto tvrzení však nebylo podloženo důkazy, soud proto Pacovského odsoudil za vraždy Sassmannových a jeho syna za vraždu kampfera. [celá zpráva]

Vražedný večer v zahradní restauraci

Litvínovická tragédie z července 2003 se odehrála ve večerních hodinách v zahradní restauraci, která patřila rodině sousedky Pacovského. Muž před rozvodem často bil svoji bývalou manželku, která ze strachu utekla k sousedce do sousedního domku, kde se před násilníkem zamkly. Pacovského nenávist se následně přenesla i na další rodinné příslušníky této sousedky. Na místě zemřeli manžel, syn a zeť její sestry.

Prvoinstanční soud případ původně uzavřel tak, že Ladislav Pacovský na místě zavraždil syna sousedky a vážně zranil jejího manžela. Ten zemřel při převozu do nemocnice. John pak zabil jejího zetě, který přiběhl příbuzným na pomoc.