Vainerovi hrozí za poškozování cizí věci tři roky vězení, majitelé pozemků po něm navíc budou chtít zaplatit škodu 750 tisíc korun. U soudu  vypovídal správce konkursní podstaty Vladimír Nechutný. Pozemky u Boněnova jsou součástí konkursní podstaty. "Na travních porostech i půdním fondu vznikla škoda. I když se příroda o některé škody během příštích 8 až 10 let dokáže postarat sama, stále ještě je v lokalitě dost nepořádku, který se musí odstranit, hlavně kameny a střepy. Trváme na úhradě všech škod," řekl soudu Nechutný.

Vainerův advokát odmítá, že má správce konkursní podstaty nárok na nějaké odškodné. Od nájemce pozemků, Libora Ludíka, totiž inkasoval nájemné asi 154 tisíc korun. "Tedy stejně tolik, jako kdyby se tam žádná technoparty nekonala," řekl.

Policie dává obžalovaného do souvislosti s organizováním Czech Teku kvůli jeho přiznání, že vybral v Boněnově 90 tisíc korun na úklid odpadků. Ty se ovšem při domovní prohlídce nikdy nenašly. Měly být uloženy v pouzdře od dalekohledu. V něm byl ale pouze mobilní telefon.

Vainer trvá na své nevině

Obžalovaný dodones nevysvětlil, kam se peníze poděly. Vainer u soudu nevypovídá a trvá na své nevině "Jsem nevinný,  technoparty jsem neorganizoval. Se stránkami, kde byl jako cílové místo Boněnov, nemám nic společného. Nejsem administrátor těch stránek. Vyjednával jsem na místě s policií, ale jen proto, abych předešel problémům," řekl v přípravném řízení. 

Na Czech Tek se od 30. července do 3. srpna 2004 sjelo 15 tisíc lidí z celé Evropy. Při technoparty stály sound systémy technařů na asi 36 hektarech luk, na dalších 70 hektarech technaři tábořili. Akci ukončil až zásah policejních těžkooděnců.

 Na nelegálně zabraných parcelách hospodaří nájemce Libor Ludík z Ovesných Kladrub. "Hrozilo mi odebrání dotací, naštěstí ministerstvo zemědělství posoudilo technoparty jako mimořádnou událost a dalo mi je," řekl Ludík. Travní porosty na Boněnovsku ale ani po roce ještě nemůže používat.