V druhé polovině srpna má totiž u Nejvyššího soudu proběhnout veřejné zasedání o stížnosti pro porušení zákona ve věci katarského prince a Nejvyšší státní zastupitelství se tohoto jednání jako jedna ze stran zúčastní.

Katařan prostřednictvím svého obhájce Josefa Lžičaře požádal dopisem ministra spravedlnosti, aby proti zamítnutí své žádosti o propuštění z vazby na svobodu odvolacím pražským městským soudem podal na Nejvyšší soud stížnost pro porušení zákona. Němec žádosti promptně vyhověl.

"Tato stížnost ministra spravedlnosti Němce na Nejvyšší soud došla dne 26. července (sedmý den po verdiktu pražského městského soudu, pozn. red). Veřejné zasedání Nejvyššího soudu bylo v této věci nařízeno na 22. srpna," upřesnila Právu mluvčí Nejvyššího soudu Marika Komoňová.

Právě v tomto období pronikly do médií informace, které zpochybňují integritu prvního náměstka Nejvyšší státní zástupkyně Jaroslava Fenyka, který má pozici svého úřadu obhajovat. Tyto informace o Fenykovi médiím potvrdil mluvčí ministerstva spravedlnosti Petr Dimun.

Úniky informací nemusí být náhodné

Fenyk byl v minulých dnech po únicích informací nařčen z toho, že jako vojenský prokurátor pronásledoval disidenty. Podle Marie Benešové není vyloučeno, že tyto mediální výstupy souvisí právě s kauzou katarského prince.

"Není tajemstvím, že Nejvyšší státní zastupitelství dosud zastávalo odlišný právní názor na řešení sporu než ministerstvo spravedlnosti," řekla Právu Benešová. "Ministerstvo spravedlnosti před několika dny učinilo určitý pokus přesvědčit Nejvyšší státní zastupitelství, aby jeho státní zástupce vystupoval ve veřejném zasedání před Nejvyšším soudem vždy v souladu s názorem ministerstva, a dovolávalo se jakési směrnice či dohody z minulých let. My o žádném takovém dokumentu nevíme, a proto budeme postupovat v souladu s dosavadní praxí a přesně v intencích práv a povinností veřejného žalobce v trestním řízení." zdůraznila.

Úniky informací zpochybňujících integritu Jaroslava Fenyka nemusí být náhodné. "Za oba odbory Nejvyššího státního zastupitelství, které jsou ve věci katarského prince činné, zodpovídá právě můj první náměstek, docent Fenyk," sdělila Benešová Právu. "Je uznávaným odborníkem na problematiku mezinárodního i trestního práva a umí své názory velmi přesvědčivě obhajovat. Já předpokládám, že z tohoto důvodu jej k jednání u Nejvyššího soudu vyšlu. Dělávám to tak i v jiných podobných případech a to je obecně známo.

Právě taková útočná kampaň, jakou teď můžeme ve vztahu k jeho osobě sledovat, může v důsledku vytvářet ve veřejnosti předem mylný dojem o jeho lidské a odborné způsobilosti. K podobným případům vytváření tlaku na státního zástupce v praxi občas dochází. A čím závažnější případ, tím důraznější tlak bývá vyvíjen," zdůraznila.

V souvislosti s tím uvedla, že "ombudsman Otakar Motejl, který v inkriminované údajné politické kauze působil jako obhájce, jednoznačně prohlásil, že o žádný politický proces nešlo, ale jednalo se o běžný případ nenastoupení služby v ozbrojených silách".

K prověřování Fenyka dodala: "Můj náměstek je jednou z nejvíce prověřovaných osob mého úřadu a v justici vůbec. Prošel nejprve prověrkou před svým zařazením do týmu, který se zabýval vyšetřováním událostí 17. listopadu 1989, kdy byl žalobcem ve věci příslušníků tzv. červených baretů. Poté absolvoval prověrku při transformaci prokuratury na státní zastupitelství v roce 1993. Následně pak nejpřísnější bezpečnostní prověrku Národního bezpečnostního úřadu, a to dokonce dvakrát - v letech 1999 a 2004. Všechny jeho případy zpracovávané před listopadem 1989 byly v rámci těchto prověrek přezkoumávány a nebylo shledáno žádné profesní selhání. Náročnější prověrky způsobilosti a spolehlivosti již v tomto státě neexistují. Proto považuji obvinění vůči němu vznesená za nesmyslná a zařazení do evidence Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných za neopodstatněné."

Benešová řekla Právu, že doufá, že "řízení před Nejvyšším soudem proběhne zákonným způsobem a že se nebude předem útočit na státního zástupce pro jeho právní názor". Ten se liší od pozice ministerstva spravedlnosti. Strana žaloby je totiž přesvědčena, že zákon porušen nebyl a soud rozhodl správně. Ministr Němec si myslí pravý opak. Podle něj zákon porušen byl a soud pochybil, když Katařana z vazby na svobodu nepropustil.