Oba verdikty ústavní soudci zrušili s tím, že byly v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Barákovou policie vinila z toho, že jako jednatelka obchodní společnosti neuhradila pět z několika faktur za advokáta.

Policejní vyšetřovatelé po ženě požadovali, aby jim pro jejich vyšetřování odevzadla dokumenty, které měly jejich hypotézu potvrdit. Ingeborg Baráková to odmítla. Za to jí byla nakonec uložena pokuta 10 000 korun.

Policie a později státní zastupitelství tím ale porušily její právo neobviňovat sama sebe, upozornil ÚS. Policie měla dostatek prostředků vymoci listiny jinak, upozornil soudce Jiří Nykodým. Podle něj jde o obdobné právo, jako když obviněný může odmítnout výpověď, která by mu později přitížila.