„Jeho pobyt na svobodě je pro společnost vysoce nebezpečný, jeho jednání je zejména v důsledku bludů nevyzpytatelné. Je nutná dlouhodobá léčba,“ uvedl soudce Petr Mráka v krátkém odůvodnění rozhodnutí. I z toho důvodu soud volil uvalení zebezpečovací detence, ne pouze stanovení ústavní léčby. Detence není časově ohraničena, ale každých 12 měsíců bude soud zkoumat, zda její důvody nadále trvají.

Rozhodnutí je pravomocné. Státní zástupce i pachatel Martin P. se vzdali práva podat stížnost.

V České republice jsou pouze dvě zařízení zabezpečovací detence, a to v Brně a Opavě. „Já bych chtěl do Brna,“ vyjádřil se Martin P. Kam však poputuje, rozhodne vězeňská služba.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Místo činu v Lázních Bělohrad

Že je pachatelem druh mladší z obětí a otec zavražděného dítěte Martin P. (30), bylo zřejmé prakticky od počátku. V průběhu trestního řízení se Martin P. navíc v podstatě doznal. „Jeho výpověď ale vzbudila podezření, že není zdravotně v pořádku. Proto byly vyžádány znalecké posudky z oboru psychiatrie a psychologie,“ uvedl soudce Mráka.

K nemoci přispěly drogy

Přizvané znalkyně dospěly ke shodnému závěru. Muž trpí paranoidní psychózou a není za své jednání odpovědný. Jeho pobyt na svobodě je však pro veřejnost vysoce nebezpečný. Jak se znalkyně shodly, v době činu nebyl příčetný, jeho rozpoznávací a ovládací schopnosti byly vymizelé. O jeho stavu svědčila i skutečnost, že po zadržení zdemoloval dvě policejní cely. Na základě znaleckých posudků státní zástupkyně trestní řízení proti němu zastavila.

Muž je v současné době umístěn a léčen v psychiatrické léčebně v Dobřanech na Plzeňsku. Veřejného projednání u hradeckého soudu se účastnil prostřednictvím telekonference. „Je mi to moc líto,“ zaznělo stísněným hlasem z obrazovky, když se měl k svému činu vyjádřit. Na otázku, co ho k vraždě vedlo, se už zmohl pouze na „já nevím“ a rozvzlykal se.

Pronásledovaly ho bludy, halucinace, megalomanické představy.ze znaleckého posudku

Psycholožka muže popsala jako jednoduchou osobnost s podprůměrným intelektem, dobrými manuálními kompetencemi a vizuální představivostí, silnou kritičností vůči společnosti. Drogy a jejich užívání mu navozovaly pocit odborné kompetence i způsob, jak si pořídit živobytí. Kompenzoval si jimi vlastní selhání v jiných oblastech.

Měl je rád

„Ve vztazích pro něj byli důležití syn a družka, jinak udržoval jen povrchní vztahy. Pro své blízké chtěl zajistit vysoký standard živobytí. Měl je oba rád. Nejvíc se identifikoval se synem. Zášť nechoval ani k babičce. Je málo senzitivní, málo empatický, ale vztah k těmto osobám měl blízký,“ zaznělo v psychologickém posudku.

O to tragičtější se pak jeví to, co se stalo. Všechny tři oběti zemřely jeho rukou, pobodány nožem. Ve spisu se píše až o desítkách ran. Žádná z obětí neměla šanci na přežití ani v případě okamžitého lékařského zákroku.

Jasný není ani motiv. Martin P. v průběhu přípravného řízení mluvil o jakýchsi hackerech, ve čtvrtek svaloval vinu na družku. „Dohnala mě k tomu,“ řekl bez bližšího vysvětlení.

Psychotické stavy se u pachatele objevily už týdny před činem. Dosud však s nimi neměl zkušenost, proto nemohl své jednání korigovat. Psychózu vyprovokovalo užívání drog a alkoholu, respektive drogy zapříčinily rozvoj jeho schizofrenního onemocnění. „Pronásledovaly ho bludy, halucinace, megalomanické představy, měl formální poruchy myšlení. Realitu nevnímal, naopak své psychotické prožitky považoval za skutečnost,“ stojí v posudku psychiatričky.