10:51 - Soudce ukončuje dnešní líčení. Pokračovat bude ve středu.

KOMENTÁŘ DNE:
Očima Saši Mitrofanova: Srážka aligátora s čápem

10:49 - Na žádost obhajoby jsou čteny listiny o finančních problémech syna poškozené.

Na to obžalovaný Lukáš Nečesaný reaguje: „V době, kdy je datovaná tato pohlednice, jsem neměl kontakt s osobou, která by mi do očí řekla, že jsem vrah. Spíš mám opačné reakce, že lidé případ sledují. Vždycky se najde někdo, kdo má nějaký názor, ale já jsem to neudělal. Přísahám.“

10:38 - Listiny ze spisu se týkají například vyšetřování Generální inspekce bezpečnostních sborů a jejich šetření, zda vyšetřovatel Milan Jušta cizím osobám prozradil informace z průběhu vyšetřování.

Odpověď ze strany GIBS – Ohledně šetření, že vyšetřovatel prozradil informace své tehdejší přítelkyni a dalším, byla věc 9. prosince 2016 věc odevzdána policii ke kázeňskému projednání.

Dne 27. 8. 2015 bylo na GIBS také podáno trestní oznámení, že Milan Jušta jako hlavní vyšetřovatel mohl manipulovat s důkazy. „Nebyly zjištěny skutečnosti, že byl spáchán trestný čin,“ stojí v dokumentech generální inspekce. Věc byla předána policii k projednání.

10:21 - „Dle mého názoru si myslím, že paní poškozená nikoho neoznačila a při druhé rekognici řekla – To není on. Rekognice dokazuje mou nevinu,” prohlásil Nečesaný.

Soudce Mjartan začíná číst listiny ze spisu.

Video

Obhájce Lukáše Nečesaného mluví o svých pochybách o policejních závěrech.

10:18 - Fotografií je celkem šest a je mezi nimi i obžalovaný, a to pod číslem 5. Po prvním prohlédnutí poškozená nereaguje a žádá ještě jednou o ukázání fotografií. Poškozená zareagovala na stránku s fotografiemi číslo 5 a 6. Vyšetřovatel se zeptal: „Je to osoba číslo pět?” což poškozená neodmítla.

Poškozené je předloženo druhé album se stejnými fotografiemi, jen v jiném pořadí. Poškozená tentokrát fotografii s Lukášem Nečesaným nepoznala.

Vyšetřovatel: „Je to tento pod číslem 2?“

Poškozená: „Není.“ Lukáš Nečesaný však tentokrát byl na čísle 2.

„Z důvodu únavy svědkyně ukončena rekognice. Rekognice č. 2 nedokončena,“ uvedl vyšetřovatel.

Jako pachatel je na základě rekognice č. 1 ustanoven Lukáš Nečesaný. Dle přítomné soudkyně proběhlo vše řádně, podobně jako dle nezúčastněné svědkyně. Přehrávka nahrávky skončila.

10:08 - Posledním platícím zákazníkem byla podle poškozené žena s malým dítětem, které stříhala.

Nahrávka dále pokračuje záznamem rekognice dle přiložených fotografií.

10:07 - Podle této výpovědi byl pachatel mladý, kolem 16–17 let, hubený a neměl brýle. Na dotaz o výšce pachatele uvedla, že neví. „Asi jako já,“ doplnila s tím, že to je asi 170 cm.

10:06 - „Stál na chodbě a čekal,“ uvedla zjevně nemocná žena s tím, že zničeho ji nic uhodil do hlavy. „Klackem,“ upřesnila s tím, že byl asi 30 centimetrů dlouhý. „Nic neříkal, hned začal bušit. Nevím, proč přišel. Asi pro peníze. Nepromluvil nic,“ řekla poškozená.

10:03 - Na nahrávce vyšetřovatel zdůvodňuje, že se výslech koná jako neodkladný úkon, neboť svědkyně dle dosavadního šetření pachatele viděla a může ho identifikovat pouze ona. Bez jejího vyjádření není možné pachatele ustanovit. Hrozí i zhoršení zdravotního stavu poškozené.

9:59 -  Hlavní líčení po přestávce opět začalo. Pouští se CD s výslechem poškozené. Nahrávka byla pořízena 26. února 2013 na oddělení JIP neurochirurgie ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové, kde byla poškozená hospitalizována.

9:37 - Jušta na dotaz obhajoby připustil, že jezdil za poškozenou i kromě druhého a třetího ohledání místa činu. Soudce vyhlásil zhruba patnáctiminutovou pauzu.

9:32 - Fotodokumentace či videozáznam z místa činu údajně neexistují. Tak vyšetřovatel odpověděl obhajobě na dotaz v průběhu vyšetřování. Přesto je v protokolu o průběhu fotodokumentace zaznamenána, respektive je zapsáno, že byla například focena kupička vlasů. „Asi to nevyšlo,“ odpověděl svědek na dotaz, kde tedy tato fotografie je.

9:30 - V sérii dotazů na průběh ohledání místa činu pokračuje druhý z obhájců obžalovaného.

9:24 - Obhajoba se vrací k ohledání místa činu. Prvnímu ohledání svědek přítomen nebyl, ale je dotazován, zda se seznámil s protokoly o jeho průběhu, a jak tedy probíhalo. „Za svoji praxi jsem pracoval na téměř sto vraždách. Průběh ohledání, na kterém jsem nebyl, tedy předpokládám, že bude probíhat běžným způsobem,“ uvedl.

Na dotaz obhajoby Jušta popisuje, jakým způsobem běžně probíhá ohledání místa činu. Důvodem druhého ohledání místa činu, kterého již byl svědek přítomen, byly chybějící klíče poškozené. „Také jsme šli dohledat nehty, které poškozené chyběly,“ řekl Jušta.

Třetí ohledání se uskutečnilo po probuzení poškozené, kdy popsala, co se stalo. „Zjišťovalo se tedy, kam pachatel sahal a co mohl dělat,“ řekl kriminalista.

9:18 - Jušta byl členem týmu, který navrhoval krátkodobou ochranu. Na upřesňující dotaz státní zástupkyně podotkl, že byl navrhovatelem, ale o krátkodobé ochraně on nerozhodl.

9:12 - V soudní síni zazvonil telefon. Soudce znovu upozorňuje na vypnutí mobilních telefonů a varuje, že může být udělena sankce až 50 tisíc korun.

Lukáš Nečesaný se svými advokáty

Lukáš Nečesaný se svými advokáty

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

9:10 - K policejní ochraně došlo zejména po návštěvě novináře Klímy, kdy se poškozená zhroutila. Psycholožkou jí byla doporučena léčba. „Ochrana spočívala v tom, že byla kontrolována a byly jí poskytovány další úkony, o kterých hovořit nebudu. Kontrolovala ji městská policie,“ uvedl vyšetřovatel.

9:04 - Obhajoba upozorňuje, že záznamy z návštěv byly vyhotoveny až zhruba měsíc po uskutečněné návštěvě. Obhájce předkládá kopii záznamu z 30. 9. 2015.

9:03 -  Obhajobu zajímají důvody návštěv vyšetřovatele Jušty u poškozené.

9:01 - Jeho vyjádření vyvolalo hlasité nesouhlasné projevy v publiku, zejména v místě, kde mezi veřejností sedí rodina obžalovaného.

„Hlavním důvodem policejní ochrany je, aby nebyla ovlivňována svědkyně případu,“ řekl Jušta.

9:00 - Svědek Jušta potvrdil, že policejní ochranu poškozené navrhl on.

„Paní měla stále různé návštěvy a byla v tak špatném stavu, že uvažovala o sebevraždě. Proto jsme přistoupili k intervenci. Byla jí poskytnuta, aby to přežila. Měla být chráněna před útoky zvenčí. Objevovali se u ní lidé z blízkosti pana Nečesaného,“ uvedl svědek.

Ženu navštěvovali také zástupci médií. I to byl důvod, proč bylo přistoupeno k policejní ochraně.

8:56 - Mjartan se zajímá o průběh rekognice, kdy měla zraněná kadeřnice identifikovat útočníka.

„Podle mého názoru byla schopná popsat, co se stalo. Byl jsem upozorňován lékařem, že když paní usne a probudí se následujícího dne, nemusí si nic pamatovat,“ uvedl kriminalista.

Dotaz státní zástupkyně Lenky Faltusové, zda se o stavu poškozené bavil s lékařem. „Ano. Lékař mne upozornil, že je zraněná pod léky a ve vážném stavu,“ uvedl svědek.

8:51 - Soudce se ptá na přítelkyni vyšetřovatele, která byla v tomto případu vedena jako svědkyně. „Nesmysl,“ odmítl Jušta, že by se s ní o případu bavil, případně že by jí řekl, že by manipuloval s důkazy v kauze Nečesaný. Odmítl také, že by řekl, že to Lukáš Nečesaný neudělal. Podle vyjádření bývalé milenky kriminalisty v tom měla být politika vůči jeho otci, řediteli krajské nemocnici v Liberci. „Nesmysl,“ zopakoval Jušta.

8:47 - Kriminalista tvrdí, že do kontaktu s oblečením obžalovaného prý nepřišel.

8:43 - Jušta uvádí, že se kauzy zúčastnil jako vyšetřovatel, to znamená mimo jiné, že prováděl výslechy svědků, rekognici, kompletoval spisy, účastnil se i ohledání činu. Soudce se zajímá o průběh zajištění pachatelových stop na místě činu.

V soudní síni je přítomna rodina Lukáše Nečesaného včetně rodičů a manželky.

8:37 - Před senát předstoupil kriminalista Milan Jušta.

8:34 - Soudce Miroslav Mjartan zahájil jednání.

Lukáš Nečesaný přichází k soudu

Lukáš Nečesaný přichází k soudu

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

V minulosti byl Nečesaný pravomocně odsouzen, poslední odsuzující verdikt však zrušil Nejvyšší soud, který vrátil případ zpět na počátek ke Krajskému soudu v Hradci Králové.

Ve svém rozhodnutí vytýkal Nejvyšší soud nižším soudům zejména selektivní hodnocení důkazů, přehlížení vážných pochybností i nerespektování dřívějších pokynů odvolacích soudů.

Soud s Nečesaným letos v září. Zdroj: Právo

Případem se začali v Hradci Králové znovu zabývat letos 6. září. Původní senát s předsedou Jiřím Vackem, který původně poslal Nečesaného v lednu 2014 na 16 let do vězení, však nahradil senát vedený soudcem Miroslavem Mjartanem.

Zmíněný 16letý trest Vrchní soud v Praze zrušil. Vacek však i napodruhé znovu uložil šestnáctiletý trest, vrchní soud pak verdikt o tři roky zmírnil. Nejvyšší soud v květnu 2015 rozsudky zrušil a propustil Nečesaného z vězení.

Krajský soud Nečesaného v dubnu 2016 znovu uznal vinným a uložil mu 13 let vězení, odvolací vrchní soud pak rozsudek potvrdil. Následovalo úspěšné dovolání, v prosinci 2016 Nejvyšší soud trest Nečesanému opět přerušil a následně bylo oznámeno, že předchozí rozsudek zrušil. Lukáš Nečesaný vinu odmítá od počátku kauzy.