Sviták, který pracuje u záchranné služby více než 20 let, byl jako vedoucí lékař výjezdové skupiny zařazen do 14. platové třídy. Od 1. 7. 2015 došlo podle právní zástupkyně zaměstnavatele ke změně jeho náplně práce a s tím souvisejícímu poklesu o třídu níž.

„Můj klient má za to, že splňuje všechny podmínky pro 14. platovou třídu, kde jsou zařazeni lékaři, kteří provádějí diagnostickou, preventivní a léčebnou péči v příslušném oboru spojenou s odborným vedením zdravotnického týmu,“ uvedl Svitákův advokát Daniel Tetzeli.

Změna náplně práce se týkala většího počtu lékařů a byla projednána s předsedou příslušné odborové organizace.právnička záchranné služby

Protistrana naopak tvrdí, že Sviták ve své pozici nikoho odborně nevede. „Působí v rámci výjezdové skupiny, kde uděluje zdravotnickému personálu běžné pokyny typu připravit žilní vstup nebo aplikovat nějaký lék. Jde tedy o pokyny, které uděluje sanitáři nebo sestrám už každý lékař z nižší platové třídy,“ upozornila právní zástupkyně krajské záchranné služby Terezie Saláková.

Nevede lékaře

Podle ní nelze Svitákovi přičíst specializované a odborné vedení zdravotnického týmu tak, jak to pro zařazení do 14. platové třídy stanoví katalog prací ve veřejných službách. „Katalog prací se snaží říci, že odborné vedení má být něco více než řízení zdravotnických týmů. Mělo by jít o lékaře, kteří vedou například konzilia nebo transplantační či vědecké týmy, kde je více lékařů,“ doplnila Saláková.

Vedení záchranky je přesvědčeno, že Sviták jako samostatně pracující lékař – a specialista z oboru anesteziologie a resuscitace spadá do 13. platové třídy. „Čtrnáctá platová třída je udělována lékařům, kteří disponují specializovanou způsobilostí v urgentní medicíně, což je nejvyšší specializační stupeň, kterého lze v tomto oboru dosáhnout. Tito lékaři nejenže pracují samostatně, ale navíc se ještě podílejí na vzdělávání a výchově neatestovaných lékařů,“ konstatovala Saláková.

U soudu také vyplynulo, že Sviták nebyl jediným lékařem na záchrance, kterého se nová platová škatulata dotkla. „Změna náplně práce se týkala většího počtu lékařů a byla projednána s předsedou příslušné odborové organizace, který neměl námitek, aby do 14. platové třídy byli zařazeni lékaři, kteří se podílejí na vzdělávání a výchově specialistů,“ uzavřela Saláková.

Rozsudek by měl padnout v říjnu.