Bratři ve věku pěti a šesti let to neměli doposud vůbec jednoduché. Jejich rodiče se rozvedli a jinak běžné tahanice o děti dostaly úplně jiný rozměr poté, co si psycholožka s lékařkou všimly podivného chování matky a dětí. Vzbudilo u nich podezření, že matka trpí vzácným Münchhausenovým syndromem by proxy.

Při něm pečující osoba, zejména matka, předstírá, zesiluje nebo uměle u dítěte navozuje zdravotní obtíže. Pak se dožaduje lékařské péče, která je pro dítě zbytečná, nepříjemná a i bolestivá. Tím omezuje kontakt dítěte se zbytkem rodiny či vrstevníky a brání mu v běžných aktivitách. Okolí přitom takové matky často vnímá jako nesmírně pečující a laskavé.

Lékařka informovala o svém podezření sociálku loni na začátku června s tím, že pokud se nic nestane, hrozí dětem i smrt. Krátce poté burcovala úřednice i psycholožka, jež děti vyšetřovala. Okresní soud v Kroměříži na základě toho vydal předběžné opatření, kterým hochy okamžitě odebral matce a dal je otci.

„Na základě důkazů, které měl k dispozici, soud uznal, že je ohrožen život a normální vývoj dětí,“ napsala soudkyně.

Věc odložena

Soud upozornil na to, že vyšetřování bude trvat možná i rok s ohledem na znalecké zkoumání. Ale vyšetřovatelé a státní zastupitelství se rozhodli, že mohou rozhodnout i bez znalců jen na základě výslechu podezřelé, babičky a dědy hochů nebo sousedek z místa, kde děti pobývaly. Státní zástupkyně pak loni 30. prosince věc odložila s tím, že nejde o podezření z trestného činu.

Otec proti takovému postupu protestoval a na jeho podnět se případem zabývá krajské státní zastupitelství. To by mělo posoudit, jestli podřízená žalobkyně postupovala správně.

V odůvodnění státní zástupkyně tvrdí, že znalecký posudek nebyl potřeba, protože děti i rodiče před rokem vyšetřovatel psycholog v opatrovnickém sporu. Jenže onen psycholog už tehdy u soudu zmínil, že u matky tento syndrom zvažoval. Navíc podle Právem oslovených odborníků je nesmyslné odvolávat se na psychologický posudek. Diagnózu by totiž mohl stanovit jen psychiatr, v případě ovlivňování dětí nejlépe za spolupráce dětského lékaře.

„Co bych to byl za otce, kdybych měl děti vrátit tam, kde jim podle lékařky hrozila smrt?otec dvou chlapců

Otec dětí se na jednoho z lékařů, specialistu na podobné problémy, obrátil.

„Chlapci měli dva léky od alergologa vysazené, přesto jim je matka zřejmě podávala ještě více než půl roku poté. Měla jim je připravit i na pobyt u otce. Jeden z léků je na astma a jeho podávání je přísně specifikováno. Podávání léků i přes nedoporučení alergologa imponuje možnou známku syndromu,“ napsal lékař do své zprávy.

Dokud nebude věc řádně prošetřena, nechce otec děti vrátit. „Co bych to byl za otce, kdybych měl děti vrátit tam, kde jim podle lékařky hrozila smrt? Když kluci přišli ke mně, byli vyděšení, báli se vyjít i na zahradu. Teď lezou po stromech a jsou šťastní. Je snad státní zástupkyně vědma, že tak vážné podezření jen tak smetla ze stolu?“ řekl Právu otec.

Postup vyšetřovatelů a aktivitu sociální pracovnice, která ihned začala otce uhánět, aby okamžitě vrátil děti, přestože jí dříve nevadilo, že otec i několik měsíců své děti neviděl, rozlítil i psycholožku, jež na podezření upozornila. V době odebrání byl podle ní mladší hoch ve svých pěti letech na úrovni 2,5letého dítěte.

„Nekvalifikované zastavení“

„Jeho psychomotorický vývoj se v době odebrání od posledního vyšetření neposunul ani o měsíc dopředu, naopak přišlo k významné psychomotorické regresi. Je zřejmé, že do takového stavu se nedostal pro konfliktní vztahy rodičů, jak nekvalifikovaně tvrdí státní zástupkyně ve svém náhlém zastavení vyšetřování matky,“ uvedla psycholožka.

„Regres byl jednoznačně způsoben špatnou péčí a nepodnětnou výchovou matky. Děti se i při rodičovských konfliktech naučí barvy, mluvit, mají vyvinuté svalstvo či podkožní tuk. Toto ale obě děti postrádaly,“ dodala.

K případu nezletilých
se nemůžeme vyjadřovat
sociální pracovnice

Varovala i sociální pracovnici, aby upustila od toho, že do honu na otce už povolala i policii. „Doufám, že jste si jako sociální pracovnice, která by měla zastávat vždy jenom zájem dětí, plně vědoma toho, že násilné převzetí za policejní asistence může děti vážně psychicky traumatizovat a poškodit i do budoucnosti,“ varovala.

Samotná sociálka se k případu nechtěla vyjadřovat. „K případu nezletilých se nemůžeme vyjadřovat,“ řekla sociální pracovnice Právu.

Rozuzlení případu bude na Okresním soudu v Kroměříži. Poté, co vypršelo předběžné opatření, kterým byly děti svěřeny otci, totiž platí předchozí úprava, podle níž byly u matky. Soud nyní musí rozhodnout o podání, které učinil otec už v září 2015, kdy chtěl syny svěřit do vlastní péče.