„Zcela zásadní pro posouzení věci je současný vývoj judikatury,“ odůvodnila Hrehová své rozhodnutí s odkazem na nedávný případ, kdy z podobných důvodů Bradáčovou žaloval David Rath, a pražský městský soud jeho žalobu zamítl. „Pokud se k nějaké otázce vyjadřuje veřejný funkcionář, nenese odpovědnost za výroky on, ale jeho zaměstnavatel,“ dodala soudkyně.

Martinec, coby ředitel Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK), se v roce 2013 s Bradáčovou sešel a řekl jí, že její manžel figuruje v kauze IT zakázek ministerstva práce a sociálních věcí. O několik dní později Bradáčová během nahrávání pořadu Frekvence 1 řekla, že Martinec na ni vyrobil kauzu.

Podle něj tím porušila jeho osobnostní práva, zejména lidskou důstojnost a vážnost. Ani s tím soud nesouhlasil. „Neexistuje příčinná souvislost mezi jednáním žalované a zásahem do práv žalobce,“ prohlásila Hrehová.

Mimo záznam

Bradáčová inkriminovaný výrok vyřkla po skončení rozhovoru s moderátorem Lubošem Xaverem Veselým, mikrofon ale nahrával dál. Podle Veselého si toho Bradáčová musela být vědoma. Bradáčová tvrdila, že šlo o neoprávněnou nahrávku a vytržení z kontextu.

A soud se přiklonil na její stranu. „Rozhovor mezi žalovanou a redaktorem Veselým, kde zazněl výrok, byl takzvaně off-record (mimo záznam - pozn. red.), o tom soud nemá pochybnosti,“ řekla Hrehová.

Informace off-record jsou podle ní ryze operativního charakteru a novinář z nich může vycházet, ale nemůže je použít. „Pokud by každý v rozhovoru s novinářem předpokládal, že cokoliv, co řekne, novinář pustí do rádia, tak by se novináři asi nedozvěděli nikdy nic,“ dodala soudkyně.

Spravedlnost pohořela

„Musím říct, že toto rozhodnutí jsem u této soudkyně očekával,“ neskrýval rozčarování Martincův právní zástupce Jiří Vyvadil s tím, že podle něj Hrehová po celou dobu projednávání žaloby dávala najevo, jak se k případu staví. „Rozsudek pokládám vyloženě za skandální. Je to případ, kdy spravedlnost pohořela,“ dodal.

Vyvadil se pokusil těsně před vyhlášením rozhodnutí rozšířit žalobu i na stát, konkrétně na vrchní státní zastupitelství, soudkyně jeho návrh ale zamítla. „Zamítnutí jsem pokládal úplně za zhůvěřilost,“ komentoval Vyvadil.

Martinec ani Bradáčová se vyhlášení rozhodnutí neúčastnili, advokát Bradáčové Pavel Uhl rozsudek uvítal jako správný.

Martinec dva měsíce po vypuknutí kauzy jako šéf ÚOKFK skončil, na konci téhož roku odešel od policie úplně. Následně pracoval na generálním finančním ředitelství, kde připravoval speciální policejní tým Kobra, který bojuje proti daňové kriminalitě.