Podle nich je žena vinna z těžkého ublížení na zdraví, když po zastavení na Milíčově náměstí otevřela dveře auta před cyklistkou, která už nestačila zareagovat a po nárazu do dveří a následném pádu na zem si zlomila stehenní kost v krčku.

Okresní soud v Kroměříži řidičce uložil půl roku vězení s podmíněným odkladem na 18 měsíců a náhradu škody. Verdikt následně potvrdil i Krajský soud v Brně. Případ soudy posoudily jako porušení důležité povinnosti řidičky, když se dostatečně nepřesvědčila, zda může dveře bezpečně otevřít.

Nenadálá překážka

Obviněná žena se hájila tím, že v místě nehody nebyl vymezen zvláštní jízdní pruh pro cyklisty, a tudíž tam nemohla předpokládat jejich zvýšený výskyt. Poukázala také na to, že cyklistka nedodržela při objíždění vozidla dostatečný boční odstup.

NS je ale jiného názoru. „Řidič stojícího vozidla smí otevřít dveře jen tehdy, pokud tím neohrozí bezpečnost silniční dopravy. Jestliže takovým jednáním způsobí dopravní nehodu, je za tuto nehodu odpovědný. Skutečnost, že poškozený účastník silničního provozu nedodržel při objíždění vozidla dostatečný odstup, pouze snižuje míru viny řidiče stojícího vozidla,“ konstatoval NS. Upozornil přitom na to, že rovnocennými účastníky silničního provozu jsou vedle řidičů automobilů také cyklisté.

„Otevřením dveří vytváří řidič motorového vozidla nenadálou překážku. Vzhledem k tomu, že obviněná žena od roku 1991 vlastní řidičské oprávnění, je obeznámena s tím, že zranitelnějšími účastníky silničního provozu jsou v tomto směru bezpochyby chodci a cyklisté,“ uvádí NS.

Ze spisového materiálu je pole NS zřejmé, že si řidička neověřila, zda je její vystoupení z vozidla bezpečné. „Požadavek zvýšené opatrnosti klade pouze na poškozenou, přitom ji měla vyvinout především sama. Předmětná nehoda je pak logickým vyústěním jejího počínání a nelze se dovolávat nerespektování zásady in dubio pro reo, tedy že zde existují pochybnosti o její vině, “ uzavřel Nejvyšší soud.