Soud podle svého vyjádření mohl rozhodovat pouze o tom, zda byl Zeman v rozhodování nečinný. „Předmětem sporu není a nemůže být otázka, zda žalovaný žalobce profesorem jmenovat měl či neměl,“ uvedla předsedkyně senátu Viera Horčicová.

KOMENTÁŘ DNE:

Falešná debata O chybějící racionální debatě a nemožnosti rozumně argumentovat v době sekularizované západní civilizace přemítá Alexander Tomský. Čtěte zde >>

 Očima Saši Mitrofanova: Prostor zaplňují zbití černoši

A v době podání žaloby Zeman už o nejmenování Ošťádala profesorem rozhodl. „Soud zjistil, že již jeho nečinnost netrvala, neboť 19. 1. 2016 rozhodnutí vydal,“ odůvodnila rozhodnutí soudkyně. „Žalobci namítali, že rozhodnutí prezidenta nemůže být považováno za rozhodnutí, neboť nebylo náležitě doručené. Není podstatné, jde-li o rozhodnutí po formální stránce nedokonalé,“ odmítla Horčicová.

Zeman, který jmenoval 42 z 45 navrhovaných akademiků loni v květnu, vydal rozhodnutí o nejmenování zbylých tří až letos v lednu, což dokazuje dopis, který zaslal ministryni školství Kateřině Valachové. Akademici žalobu podali v listopadu. Pro soud ale byl určující stav ke dni projednání, čili k 21. září. 

S návrhem škol se Zeman neztotožnil

Zeman odmítl loni v květnu jmenovat Ošťádala, spolu s ředitelem Národní galerie Jiřím Fajtem a Janem Eichlerem z Vysoké školy ekonomické, profesorem, kvůli jejich údajným prohřeškům z minulosti. Podle akademiků na to ze své pozice nemá právo.

Ošťádal a Univerzita Karlova u soudu požadovali po Zemanovi, aby rozhodl o jeho jmenování profesorem, a to ať už pozitivně, nebo negativně.

Profesora pro určitý obor jmenuje prezident republiky na návrh vysoké školy prostřednictvím ministra. Ošťádal splnil veškeré podmínky pro jmenování a vědecká rada návrh na jeho jmenování schválila, ministr školství následně postoupil seznam navrhovaných Zemanovi. „Návrh vědecké rady by měl být pro žalovaného, tedy prezidenta republiky, závazný,“ uvedla právní zástupkyně žalobce Zuzana Bělinová. Podle žalobců zákon o vysokých školách prezidentovi odmítnutí podpisu neumožňuje.

Státní moc jmenováním profesora vyjadřuje respekt k akademickým hodnotám.právní zástupkyně žalobce Zuzana Bělinová

Zeman ale z pětačtyřiceti navrhovaných jmenoval jen 42, zbylé tři jmenovat odmítl s tím, že se neztotožnil s návrhy škol. Fyzika Ošťádala nejmenoval kvůli jeho údajné spolupráci s StB.

Podle žaloby Zeman svým postojem zasahuje do práv žalobce i do práv univerzity, protože ta bez dostatečného počtu kmenových profesorů nemůže otevírat studijní programy ani je akreditovat. „Státní moc jmenováním profesora vyjadřuje respekt k akademickým hodnotám,“ uvedla Bělinová s tím, že Zemanovo jednání je spíše projevem politické exhibice.

Žalobu podal i Fajt, kdy se jí bude soud zabývat, není zatím jasné. Eichler tu svoji stáhl, protože mu snaha o jmenování profesorem od Zemana přijde marná a nedůstojná.