Toho se dožadoval poté, co ministerstvo dopravy kvůli procesním vadám zrušilo rozhodnutí pražského magistrátu, který mu za dopravní přestupek uložil šestnáctiměsíční zákaz řízení a za jehož nerespektování byl následně odsouzen.

Protože rozhodnutí ministerstva padlo až po pravomocném rozsudku soudu, nemohl jej Zuckerstein využít v rámci své obhajoby v trestním řízení.

Rok a půl starý rozsudek klatovského soudu nyní ÚS zrušil s tím, že bylo porušeno právo na spravedlivý proces. Soud se tak bude muset případem znovu zabývat a už teď je jasné, že muže zprostí obžaloby, neboť řízení pro přestupek, kvůli kterému přišel o řidičák, bylo mezitím zastaveno z důvodu promlčení.

Řízením motorového vozidla jsem neměl co mařitOlaf Zuckerstein

Rozhodnutí o zákazu řízení vydali pražští úředníci v červnu 2014. V následujících třech měsících policisté Zuckersteina několikrát přistihli za volantem.

Loni v dubnu si za přečin maření výkonu úředního rozhodnutí vykoledoval u soudu peněžitý trest. Dva měsíce po pravomocném rozsudku ministerstvo dopravy v rámci přezkumného řízení zrušilo rozhodnutí pražského magistrátu pro procesní vady a vrátilo mu věc k novému projednání.

Ten pak řízení zastavil kvůli promlčení. Zuckerstein na to reagoval žádostí o obnovu trestního řízení před soudem. „Řízením motorového vozidla jsem neměl co mařit, když přezkumný orgán rozhodl o neplatnosti zákazu,“ argumentoval Zuckerstein.

Klatovský soud zdůvodnil odmítnutí žádosti o obnovu procesu tím, že v době, kdy Zuckerstein opakovaně vozidlo řídil, byl vázán pravomocným rozhodnutím správního orgánu, které mu zakazovalo tuto činnost.

„Prokazatelně se s tím rozhodnutím seznámil a byl povinen jej respektovat. Skutečnost, že s ním nesouhlasil a podal podnět k jeho přezkumu, který však vykonavatelnost zákazu nijak neovlivňuje, na tomto faktu nic nemění,“ napsal v rozsudku okresní soud.

Upozornil také na to, že ke zrušení rozhodnutí o zákazu řízení došlo až poté, co byla věc pravomocně skončena. Podle názoru ÚS ale není podstatné, kdy ke zrušení rozhodnutí o zákazu řízení došlo, ale podstatné je, že k němu došlo.

Společensky škodlivé jednání

„Orgány činné v trestním řízení rozhodující o přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí jsou povinny zjišťovat nejen skutečnost, zda je rozhodnutí orgánu veřejné moci, jehož výkon obviněný mařil, pravomocné, ale i to, zda později nedošlo ke zrušení takového rozhodnutí, a to i v rámci mimořádných opravných prostředků,“ konstatoval ÚS.

Doplnil, že pokud obviněnému nebude znovu uložen trest zákazu činnosti, pak tato skutečnost pro všechna navazující řízení o uvedeném přečinu znamená, že předmětný zákaz činnosti nebyl vůbec vysloven.

V případě Zuckersteina si ale ÚS neodpustil dodatek, podle kterého nemohl přehlédnout, že stěžovatel opakovaně řídil motorové vozidlo, ačkoli věděl, že mu byl pravomocně uložen zákaz řízení.

„Takové jednání je zcela jistě nutné považovat za společensky škodlivé a z morálního hlediska za odsouzeníhodné. S ohledem na zachování zásad spravedlivého procesu však tyto skutečnosti nemohou nic změnit,“ uzavřel ÚS.