Po úterním rozsudku tak policejní prezidium bude muset zřejmě doplatit osmapadesátiletému Říhovi osobní příplatek za tři roky zpátky, což jsou řádově stovky tisíc korun. „Můj klient slouží u policie 28 let a dotklo se to zejména jeho profesionální cti. Považuje to za záležitost, která byla proti němu namířena z osobních důvodů,“ řekla u soudu Říhova advokátka.

Kapitán Říha pracoval do konce roku 2012 na pozici metodika Služby cizinecké policie, kvůli reorganizaci jej k 1. lednu 2013 převeleli na hospodářskou kriminálku krajského ředitelství policie do Plzně. Zůstal ve stejné platové třídě s tím rozdílem, že na novém místě už mu nebyl vyplácen osobní příplatek ve výši 9,5 tisíce korun měsíčně.

„Nebylo možné mu jej přiznat, neboť popis činnosti na služebním místě, na které byl ustanoven, je zcela odlišný od popisu činností, které vykonával v rámci svého předchozího služebního zařazení. Nebylo tudíž možné předvídat, že jeho výkon služby na novém místě je od prvopočátku plněn v mimořádném rozsahu nebo v mimořádné kvalitě,“ prohlásil právní zástupce Policejního prezidia Tomáš Probst.

Takové odůvodnění ale podle předsedy senátu Alexandra Krysla neobstojí.

Vše se jen předpokládalo

„Je-li policista oceněn za výkon služby v mimořádné kvalitě nebo rozsahu a je mu za to stanoven osobní příplatek, musí policie s takovým příslušníkem zacházet tak, že je schopen takto vykonávat jakoukoliv jinou funkci, která se nějakým naprosto zásadním způsobem neodlišuje od výkonu té dosavadní,“ vysvětlil soudce.

Podle něho, pokud je policista v rámci reorganizace přeřazen na jiné místo, které je v podstatě na té samé úrovni jako to původní, není možné předpokládat, že nebude službu vykonávat ve stejné kvalitě.

„Soud by toto akceptoval v případě, kdyby byl policista přeložen na místo, které s ohledem na své zkušenosti není vůbec schopen vykonávat v mimořádné kvalitě hned od počátku. Žalovaná strana by tak měla zaměřit odůvodnění přesně na to, proč osobní kvality žalobce neodpovídají tomu novému místu. Naopak se neustále vrací k jakémusi předpokladu, že žalobce nebude tak kvalitně plnit pracovní povinnosti jako na předchozím místě,“ uzavřel Krysl.

Proti rozhodnutí plzeňského soudu může ještě Policejní prezidium podat jako opravný prostředek kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.