Policie případ vyšetřovala od loňského března pro podezření ze spáchání obecného ohrožení z nedbalosti. V celé věci provedla množství úkonů, nejdůležitějšími byly závěry obsáhlého znaleckého zkoumání v oboru stavebnictví a odborného zkoumání statika.

"Na základě všech shromážděných důkazů vyšetřovatelé zjistili, že postupné úpravy a přestavby realizované v průběhu několika desítek let vedly nakonec v souhrnu k nevyhovující statice a následnému zřícení nástupiště. Kdo a kdy tyto přestavby a úpravy prováděl, nebylo možné z dostupných materiálů a stavební dokumentace prokázat," uvedla mluvčí.

Podle policie bylo velkým štěstím, že nájemci provozoven pod nástupištěm po objevení prasklin ve zdech informovali neprodleně provozovatele skiareálu. "Ten nástupiště uzavřel a díky tomu, když došlo ke zřícení, nebyl nikdo z návštěvníků ani zaměstnanců areálu na nástupišti přítomen," uvedla mluvčí.

Nástupiště lyžařů na lanovku vedlo po střeše jednopodlažního objektu, ve kterém byly umístěny toalety, půjčovna a další služby pro lyžaře. Nástupiště i objekt pod ním byly postaveny v polovině 80. let minulého století. V roce 1992 prošly rekonstrukcí. Před zimní sezónou skiareál nahradil původní čtyřsedačkovou lanovku na Pláně novou šestisedačkovou a současně také vybudoval nový objekt.