Kauzu odstartovala členka havlíčkobrodské farnosti, na kterou měl pro jiné charismatický duchovní a vyhledávaný zpovědník vyvíjet nátlak v jejím bytě od roku 2012. Na konci roku 2013 ji pak prý opakovaně znásilnil. V průběhu policejního vyšetřování se přihlásily další tři ženy a jedna nezletilá dívka s obdobnou zkušeností.

KOMENTÁŘ DNE:
Očima Saši Mitrofanova: Srážka aligátora s čápem

Podle údajů z rozsudku, předneseného soudkyní Hanou Doubkovou, duchovní po poškozených ženách z farností, v nichž působil, požadoval fotky intimních míst, při návštěvách je osahával a přes jejich odpor si vynucoval pohlavní styk či uspokojování: odvolací instance však opakovaně trvaly na tom, že nešlo o znásilnění, ale o sexuální nátlak.

Podle mě z důkazů vyplývá, že obžalovaný překonával odpor poškozených, a to slovní i fyzickýstátní zástupkyně Zdenka Tománková

Dnešní rozsudek to ve čtyřletém trestu a právní kvalifikaci akceptoval. Jediným zvlášť závažným zločinem tak zůstalo pohlavní zneužití 13leté dívky, tedy dítěte mladšího 15 let.

„Soud nemá pochybnosti o vině obžalovaného, ta vychází z výpovědí svědků, z důkazů i posudků znalců,“ uvedla soudkyně.

„Podle mě z důkazů vyplývá, že obžalovaný překonával odpor poškozených, a to slovní i fyzický. Tedy nešlo o sexuální nátlak, ale o znásilnění,“ vysvětlila důvody k odvolání státní zástupkyně Zdeňka Tománková.

Obhájce Petr Carda se odkázal na závěrečnou řeč z minulého líčení a na vyjádření zaslané Vrchnímu soudu, s médii mluvit odmítl.

Byly prý do něj zamilované

Tvrdoň, který si zmíněnou závěrečnou řeč sepsal sám, obvinění v podstatě s jedinou výjimkou odmítá. O třech ženách tvrdí, že do něj byly zamilované a jejich chování bylo dobrovolné, hlavní svědkyni označil za nemocnou a nevěrohodnou a pochybení, prý však jen na úrovni nevědomého ohrožení mravní výchovy, připustil jen u nezletilé dívky, k níž měl údajně čistě otcovský vztah.

Podle lidí z farního společenství ale odmítnutí takového jednání ze strany kněze není jednoduché. „Vztah mezi věřícím a zpovědníkem je velmi důvěrný, kněz toho o vás leckdy ví víc než vaši nejbližší. Za takových okolností je stav, v němž k něčemu takovému dojde, srovnatelný s incestem, se kterým si asi také lidé, kteří jsou mu vystaveni, nevědí rady,“ poskytl Právu jeden z věřících vysvětlení k nejrůznějším komentářům, které se ohledně případu vyrojily.

Extrémní citlivost vztahu mezi věřícím a zpovědníkem ale nese riziko i pro druhou stranu: na té stojí lidé, kteří mají dodnes Erika Tvrdoně za oběť komplotu.

Kněze zadrželi kriminalisté na konci února 2014 v Praze, když si do bytu, který užíval, vedl 13letou dívku. Šlo o dceru jedné z poškozených, které Tvrdoň pomáhal v obtížné situaci, a úroveň vzájemné komunikace prý ovlivňovalo to, že měl k děvčeti otcovský vztah. Policie i žalobce ale posoudili nashromážděné důkazy jinak.

První rozsudek padl o rok později u havlíčkobrodského okresního soudu: Tvrdoň byl nepravomocně odsouzen za devět trestných činů, od sexuálního nátlaku přes vydírání a znásilnění po zneužití dítěte k výrobě pornografie na pět let odnětí svobody. Tento verdikt však odvolací soud v Pardubicích zrušil s tím, že u některých skutků byla špatně zvolena právní kvalifikace.

kdo bude případ řešit?

Další soud v Havlíčkově Brodě v srpnu téhož roku se pak zadrhnul na novém znaleckém posudku jedné z obětí. Dlouhodobá léčba posttraumatické stresové poruchy totiž soudkyni Doubkovou vedla k závěru, že může jít o těžkou újmu na zdraví. V tom případě by bylo nutné skutek posuzovat v těžší kategorii s vyšší trestní sazbou, která okresnímu soudu nepřísluší.

Kauza tedy putovala pro určení kompetencí k Vrchnímu soudu do Prahy. Ještě týž měsíc pak pardubická pobočka krajského soudu v Hradci Králové propustila Erika Tvrdoně z vazby kvůli průtahům v soudním řízení. Vrchní soud letos v lednu potvrdil názor soudu v Pardubicích a věc vrátil do Havlíčkova Brodu.