Podle předsedy kárného senátu Radovana Havelce soud našel pochybení ve třech desítkách případů. „Uložený trest odpovídá provinění. Přihlédli jsme i k tomu, že soudkyně se zpovídala před kárným senátem už v nedávné době,“ konstatoval Havelec.

V roce 2014 měla Spáčilová snížený plat o deset procent na dobu tří měsíců.

Předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 10 Jaroslava Pokorná pohnala svou podřízenou před kárný senát za to, že nekonala ve 45 případech. „Spisy byly neskončené nebo nebyly vyhotovené rozsudky. Ve spisu z roku 2001 nedostali účastníci rozsudek. Některé spisy byly vedené jako ztracené a ani po předchozím kárném potrestání nezačala s rekonstrukcí těchto spisů. Těžko obhájit před veřejností, že existuje soud, který má roky nevyhotovené rozsudky, když by to mělo být otázkou týdnů,“ řekla v kárné žalobě Pokorná.

Každý člověk dělá chyby, našly by se u každého soudce.Soudkyně Monika Spášilová

Sama Spáčilová před soudem omlouvala průtahy tím, že byla z předchozího kárného řízení vyčerpaná a musela si odpočinout, nebo že měla nemocného otce, kterého musela často vozit na vyšetření. „V mojí kanceláři se rychle měnily vedoucí, některá děvčata ani pořádně nepracovala. Každý člověk dělá chyby, našly by se u každého soudce, notabene za situace, kdy se chyby chtěly najít,“ slzela před kárným senátem soudkyně.

„Za 30 let jsem se nesetkala s tím, aby u nějakého soudu nebyly napsané rozsudky. Jestli připustíme, že soudce se může chovat tak, že léta nenapíše rozsudek, bude to špatný vzkaz i pro ostatní soudce,“ apelovala na potrestání své podřízené Pokorná, která pro soudkyni požadovala odebrání 30 procent platu po dobu dvou let.