„Případem se začali zabývat v souvislosti s předběžným opatřením Okresního soudu v Hodoníně. Obsahovalo informace, které zavdávaly důvod k prověření,“ řekl Tržil. Šetření kauzy je ale zatím na počátku a kriminalisté více informací neposkytnou.

Rozplétat vztahy mezi společností Amper Market jako dodavatelem energií, firmou EPK Trade jako jejím dlužníkem, jemuž Okresní soud v Hodoníně předběžným opatřením uložil povinnost uhradit dluh 36 323 893  korun, neziskovou společností EPK shodující se vedením s předchozí firmou a na konci asi čtrnácti sty obcemi a městy jako konečnými odběrateli energií, je věcí policie.

Neziskovka EPK z podstaty své existence nemůže produkovat zisk. Ale na cestě mezi Amper Marketem a obcemi mohl vzniknout. Kriminalisté se budou zajímat mimo jiné o možný způsob vyvedení zisku.  Podle Energetického regulačního úřadu není EPK licencovaným obchodníkem s elektřinou, ale pouhým zprostředkovatelem.

Systém však několik předchozích let fungoval a přinášel městům a obcím úspory.  Náhlý zvrat a hrozba odpojení starosty zaskočila a na poslední chvíli hledali nového dodavatele. Od nejhoršího je ochránila vstřícnost Amper Marketu, který slíbil nepřerušit dodávky do sjednání nového dodavatele.