„V průběhu jedné hodiny jsme zastavili hned čtyři cyklisty, kteří nerespektovali dopravní značení a vjeli do zákazu vjezdu nebo přejížděli železniční přejezd, když na světelné výstražné signalizaci svítila červená. Při následné dechové zkoušce, která je součástí každé kontroly řidiče, zjistili pozitivní hodnoty alkoholu v dechu u všech čtyř cyklistů, z nichž nejvyšší přesahovala jedno promile alkoholu v dechu. Se všemi cyklisty sepsali policisté oznámení přestupku a věc dále předali příslušným úřadům,“ řekla policejní mluvčí Zdeňka Procházková.

Podobně nezodpovědně se chovali i chodci, kteří se pohybovali velmi nebezpečně na silnici nebo dokonce přecházeli železniční přejezd na červenou. Nebezpečné chování chodců řešili policisté domluvou nebo blokovou pokutou.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Na červenou jel nedávno i kamión v Rájci-Jestřebí, řidič dostal pokutu 2500 Kč. Zdroj: Policie ČR