„Žaloba je důvodná z titulu ochrany práv majitele ochranné známky a dobré pověsti právnické osoby,“ řekl předseda odvolacího soudu Jiří Čurda. Piráti měli podle něj ze sporného spotu prospěch, protože ho bez vědomí společnosti použili za účelem získání voličů a potažmo získání finančních prostředků.

Piráti tak musí na internetu zveřejnit omluvu, zdržet se jakéhokoliv užívání figurek Lego a také firmě zaplatit soudní výlohy ve výši 47 tisíc korun.

Video

Předvolební spot Vypustíme kaprům rybník

Hračkářské firmě vadilo spojení s piráty i přílišná medializace případu.

„Nepřejeme si, aby s námi, naší značkou a figurkami byla spojována Česká pirátská strana. Vzbuzuje to nemístné asociace a zmatek mezi voliči,“ prohlásil právník firmy Karel Čermák s tím, že firma nechce spor nijak medializovat a ani jej nepovažuje za stěžejní.

Právník pirátů Filip Hajný ale pořád stál za názorem strany. „Strana si nemyslí, že by mělo být zakázáno takové používání figurek. Spot považujeme za umělecké vyjádření politického názoru na rozsah ochrany nehmotných statků,“ prohlásil Hajný, podle kterého je žaloba nedůvodným zásahem do svobody projevu.

Hajný připustil, že užitím figurek chtěla strana poukázat na jeden z bodů svého volebního programu, a sice kritiku státní politiky ochrany osobního vlastnictví.

Podle Čermáka jde ale o užití figurek v obchodním styku. „Pokud si s figurkami budou hrát politici na svých schůzích, proti tomu nic nemáme,“ prohlásil Čermák.