„Po výslechu znalce jsem důkazní situaci opětovně vyhodnotil se závěrem, že ani v jednom případě nejde z hlediska trestního práva o těžkou újmu na zdraví,“ řekl ve čtvrtek Právu plzeňský krajský žalobce, který se kauzou zabývá.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

Podle něho to ale neznamená, že by byl případ uzavřen. „Situace se mění jen v tom, že k dozoru nad dalším šetřením nyní bude příslušné okresní státní zastupitelství,“ dodal žalobce.

Ze spisu vyplývá, že Havránek trpí bipolární afektivní poruchou, přičemž v důsledku tohoto vážného duševního onemocnění prováděl na dětech neadekvátní, až téměř sadistické zákroky. Jednalo se zejména o mnohočetné a opakované vpichy do žil. Některým dětem se rapidně zhoršil zdravotní stav a musely být převezeny na jednotku intenzivní péče.

Znalec ale nepotvrdil, že by se nemocné děti dostaly do ohrožení života jen v důsledku Havránkových zákroků. Na druhou stranu v písemném posudku uvedl, že takto mimořádnou vystupňovanou a prodlužovanou bolestí hraničící s mučivými útrapami děti velmi trpěly.

Znalci budou hodnotit zákroky 

Havránek se ale zřejmě trestu vyhne. Podle psychiatrů své počínání nemohl ovládat a nerozpoznával ani jeho škodlivost, neboť trpí bipolární afektivní poruchou, což je vážná duševní choroba dříve známá pod označením maniodepresivní psychóza. Policisté na základě těchto závěrů pak případ, který kvalifikovali jako ublížení na zdraví z nedbalosti, letos v srpnu odložili pro nepříčetnost podezřelého.

Státní zastupitelství ale rozhodnutí o odložení věci zrušilo, mimo jiné proto, že se mu nezdála ta část znaleckého posudku, podle které měl Havránek kromě ovládacích zcela vymizelé i rozpoznávací schopnosti.

Znalci tak zřejmě ještě budou muset podrobněji odpovědět na otázku, jestli si jako lékař s vysokoškolským vzděláním musel být Havránek vědom toho, že zákroky, které praktikoval, mohou vést ke způsobeným následkům. Pokud by totiž tomu tak bylo, jednal by v nepřímém úmyslu, což už je důvodem k zahájení trestního stíhání.

Havránek se hájí tím, že všechny své léčebné postupy správně indikoval a dělal je pro dobro pacientů.