Škoda byla v obžalobě vyčíslena na zhruba 700 tisíc korun. „Nepodařilo se s jistotou prokázat, že obžalovaný měl s vybranými penězi skutečně disponovat, takže nebylo možno dovodit jeho právní odpovědnost,“ uvedl mluvčí soudu Lukáš Delong.

Doplnil, že během hlavního líčení se změnila důkazní situace. „Soud dospěl k závěru, že dvě klíčové svědkyně, které měly obžalovaného usvědčovat, jsou nevěrohodné,“ dodal mluvčí. Z rozsudku dále vyplývá, že nebylo prokázáno, že by se rezervační zálohy na nákup pozemků dostaly vůbec do dispozice společnosti Real Nova Group.

Jak Právo informovalo, firma skončila před dvěma lety v likvidaci poté, co přestala komunikovat se svými klienty, od kterých její zástupci vybrali až statisícové zálohy na nákup nemovitostí. Na praktiky firmy dodnes upozorňují poškození lidé v internetových fórech.

To, že peníze skutečně zmizely, potvrzuje i soud, nicméně nemá k dispozici takové důkazy, aby mohl vyvodit trestní odpovědnost. Poškození ale mají možnost domáhat se způsobené škody v občanskoprávním soudním řízení.