Rozhodnutí je reakcí na události, se kterými se potýkají úřady obou měst, především sesuvy půdy v Dolních Věstonicích a Strachotíně.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

"Díky stavu nebezpečí můžeme provést potřebné práce velmi rychle a s minimálními formalitami. Provedeme mimořádné práce, geologické průzkumy, odklízení, demolice a vše při omezeném pohybu a zákazu vstupu lidí na určitá místa," vysvětlil Hašek.

Stav nebezpečí je bezodkladné opatření v případě, že jsou kvůli živelným pohromám, ekologickým nebo průmyslovým haváriím a nehodám ohrožené životy lidí, majetek a životní prostředí a v případě, že není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek záchranného systému.

"Dnes v podvečer jsem od starostů obou obcí s rozšířenou působností obdržel žádost na vyhlášení stavu nebezpečí. Konzultoval jsem situaci s ministrem vnitra Milanem Chovancem a vedením Hasičského záchranného sboru České republiky," uvedl Hašek. Záměr projednala také Bezpečnostní rada Jihomoravského kraje.

"Žádosti o vyhlášení stavu nebezpečí souvisejí s nedělními a nadále hrozícími sesuvy půdy po vydatných deštích," poznamenal Hašek. V neděli se sesunula půda ve dvou svazích. U Dolních Věstonic na Břeclavsku se svah pohnul směrem ke kempu a zasypal dva karavany. Jedna žena se zranila.

Víkendový sesuv půdy v Dolních Věstonicích

Víkendový sesuv půdy v Dolních Věstonicích

FOTO: Milan Vojtek, Právo

Evakuace ve Strachotíně 

Pokračující pohyb svahu nad zástavbou v lokalitě Sklepní ulice ve Strachotíně na Břeclavsku si vyžádal opatření v podobě evakuace 15 obyvatel z osmi domů. Svah, který se sesunul o víkendu, je nadále nestabilní. [celá zpráva]

„Nad lomem vede silnice Strachotín-Pouzdřany, bohužel průjezd každého auta znamená zvýšení rizika. Stav je opravdu vážný a po konzultaci s hasiči a obcí bylo rozhodnuto o evakuaci obyvatel ohrožených nemovitostí. Zároveň jsem požádal Policii České republiky, aby zajistila respektování vydaného zákazu vjezdu na silnici Strachotín-Pouzdřany,“ řekl Hašek.

Evakuace ve Strachotíně se týká rodin, které už mají za sebou krušný víkend. Kromě utrženého svahu, který zeminou obklopil jeden dům, několik dalších staveb na dně někdejší pískovny uvěznilo jezero z natečené dešťové vody. Hasiči je o víkendu opakovaně čerpali a v pondělí dopoledne tam v čerpání pokračovali sami obyvatelé.

„Co máme dělat. Je to dolík, odkud voda sama neodteče. Několikrát jsme žádali obec o pomoc, o kanalizaci nebo alespoň nějaký odtokový kanál, ale marně, Tak si musíme pomoci sami,“ řekl muž z domu pod silnicí.

Práce při sesuvu půdy v Dolních Věstonicích

Práce při sesuvu půdy v Dolních Věstonicích

FOTO: Milan Vojtek, Právo

Hasiči z Hlučína do Věstonic

Pohyb aut na vozovce ze Strachotína do Pouzdřan jej zlobil. „Dali tam zákaz, ale nikdo jej nerespektuje. A pak, když tu jedou těžká auta, tak se z břehu odlamují další části. Já mám nad domkem aspoň terasy, mně to tak nehrozí, ale další jsou v ohrožení,“ řekl.

Snahy obyvatel o odčerpání vody a úklid vzaly za své příjezdem krizového štábu. Ten nařídil evakuaci. Na jih Moravy míří těžká technika Hasičského záchranného sboru z Hlučína, aby pomohla v Dolních Věstonicích, a podle hejtmana zváží její použití i na dalších kritických místech. V úvahu tak přichází i Strachotín.