Žena se kvůli tomu pustila s jednou z brněnských nemocnic do soudního sporu, ale justice jí odmítla přiznat nárok na odškodnění, protože se jí prý vlastně nic nestalo, viděla špatně před operací i po ní. Takový přístup ale ve středu zkritizoval Ústavní soud (ÚS), nařídil věc znovu projednat s tím, že námitka, že pacientka o nic nepřišla a nemá si co stěžovat, neobstojí.

„ÚS zastává názor, že protiprávní jednání se ve sféře zdraví může negativně projevit nejen ve zhoršení zdraví, nýbrž i tak, že u poškozeného nedojde ke zlepšení zdraví, ač se to dalo očekávat s ohledem na předpokládaný právně souladný postup,“ vysvětlil verdikt soudce zpravodaj Jan Filip.

Nezlepšení krátkozrakosti měla na svědomí jiná tabulka s biometrickým vyšetřením, která se omylem dostala do ženiny zdravotní dokumentace.

ÚS na rozdíl od předchozích verdiktů Městského a Krajského soudu v Brně upozornil, že odstraňování krátkozrakosti při operaci šedého zákalu se provádí naprosto běžně a je navíc hrazeno ze zdravotního pojištění. Nešlo tedy o žádný bonus navíc či protekční postup, na místě tedy bylo i zlepšení krátkozrakosti, jak je tomu u jiných pacientů, konstatoval soudce Filip.