Zásilka v dřevěných bednách Českou republikou jen projížděla, směřovala do dalšího státu Evropské unie, který zatím celníci nechtějí jmenovat. Šlo o starší typy samopalů vzor SA 58 a AK 47. Bedny obsahovaly i další vojenský materiál.

Samopaly objevené v kamionu na Svitavsku

FOTO: Celní správa

„Celníci zásilku v hodnotě několika miliónů korun zajistili a případ dál šetří. Přeprava vojenského materiálu podléhá zvláštnímu režimu a celní správa věnuje této komoditě patřičnou pozornost. Za porušení povinnosti stanovené zákonem hrozí právnické osobě pokuta až do výše jednoho miliónu korun,“ řekla Právu Dernerová.

Samopaly objevené v kamionu na Svitavsku

FOTO: Celní správa