Údajný teror na pracovišti zaměřený především na ženy starší 45 let, pronásledování, psychické znásilňování a především pak bossing, tedy šikana na pracovišti ze strany nadřízeného. O těchto a mnoha dalších nespravedlnostech, které pociťuje vůči své osobě, obšírně u soudu hovořila buď sama Šrubařová, nebo její advokátka Zdeňka Poláková v obhajobě.

Jak tato soudkyně s 27letou praxí uvedla, je mimořádně pracovně vytížená a má na starosti přes 600 spisů.

Podle názoru Šrubařové nešlo o nic jiného než ji prostě "užalovat zřejmě na něčí brutální objednávku". Zároveň žena naznačovala, že její vyhazov má zřejmě posloužit někomu konkrétnímu s přidělením taláru - tedy nějakému mladému justičnímu čekateli.

Prohlídky u psychologů jako forma nátlaku

"Jde o nejhrubší formu bossingu," uvedla advokátka Šrubařové Zdeňka Poláková.  Jako jeden z argumentů údajně zjevného pronásledování uvedla Poláková i skutečnost, že od ledna do října v roce 2011 se musela její klientka na žádost vedení soudu v Ostravě podrobit osmi psychiatricko-psychologickým prohlídkám. „Za sebou mám už celkem tři desítky podložených komunikací, které se všechny týkají mého zdravotního stavu,“ uvedla Šrubařová, která považuje tuto skutečnost, jako jednu z mnoha, za velmi ponižující a stresující.

Podle zákona je soudce nezpůsobilý vykonávat svou funkci, jestliže byl v posledních pěti letech nejméně třikrát pravomocně uznán vinným kárným proviněním, a to za předpokladu, že tato skutečnost zpochybňuje jeho důvěryhodnost. Dalšími důvody k prohlášení nezpůsobilosti jsou dlouhodobé zdravotní problémy nebo pravomocné odsouzení za některé trestné činy.

Průtahy a srážky ze mzdy

Šrubařová stála před kárným senátem naposledy loni v listopadu. Ten jí za dva prohřešky na 14 měsíců snížil plat o 30 procent. V jednom civilním sporu prý pominula to, že už vynesla rozsudek, a znovu svolala veřejné jednání. V druhém případě si prý nevšimla toho, že jí soudní podatelna mylně přidělila pracovněprávní spor, který nespadal do její pravomoci. Předtím se také zodpovídala z průtahů a přišla o 30 procent platu na deset měsíců.

Poslední rozhodnutí kárného senátu se Šrubařová neúspěšně pokoušela zvrátit ústavní stížností. Usiluje také o obnovu řízení. Nejvyšší správní soud však už měl před dnešním jednáním na stole také další kárnou žalobu na soudkyni. "Z mého pohledu ani to poslední kárné řízení nevedlo k tomu, že by se soudkyně nějak změnila, ba naopak, vedení soudu neustále řeší další a další věci z její agendy," uvedl předseda ostravského soudu Roman Pokorný.